8 نامزد وزیر هفته آینده به مجلس نمایندگان معرفی می شود

  • انتشار: ۹ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 23447

مقامات می گویند که بحث در مورد معرفی 8 نامزد وزیر در وزارت خانه هایی که با سرپرست اداره می شود، ادامه دارد و حکومت هفتۀ آینده نامزدوزیران باقی‌مانده را به مجلس معرفی خواهد کرد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته است، گفت‌وگوها در بارۀ معرفی 8 نامزدوزیر باقی‌مانده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایند‌گان، میان سران حکومت وحدت ملی جریان دارد، فهرست نام‌های این نامزدوزیران به زودی نهایی‌شده و هفتۀ آینده به مجلس فرستاده خواهد شد.

به گفتۀ او، در میان نامزدوزیران تازه افراد با دانش و با پیشینۀ کاری درخشان نیز حضور دارند. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری هر چند از این نامزدوزیران نامی نمی‌برد، اما می‌گوید که در میان آنان سرپرستان کنونی برخی وزارت‌ها نیز هستند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز می‌گوید، حکومت مصمم است که به زودترین فرصت افراد با تجربه را برای وزارت‌هایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کند.

به گفتۀ معاون سخنگوی ریاست اجرایی، تکمیل‌شدن اعضای کابینه از بحث‌های کلیدی حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود.

ادارۀ شماری از وزارت‌ها به ویژه برخی وزارت‌های سکتوری و امنیتی از سوی سرپرستان، یکی از هزاران چالش حکومت وحدت ملی‌ست.

گفتنی‌ست که در هفتۀ پایانی ماه ثور، مجلس نمایند‌گان برای طارق‌شاه بهرامی، فیض‌الله ذکی و نرگس نهان نامزد وزیران وزارت‌های دفاع، کار و امور اجتماعی و معادن صندوق رأی‌دهی نگذاشت و فیصله کرد تا زمانی که حکومت 8 نامزد وزیر وزارت‌هایی را که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به این مجلس معرفی نکند، آنان برای این 3 نامزدوزیر رأی نمی‌دهند.

مجلس نمایند‌گان ماه عقرب سال پار خورشیدی، 16 وزیر را به علت مصرف‌نکردن 70 درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان استیضاح کرد که از این میان وزیران امور خارجه، تحصیلات عالی، مخابرات، فواید عامه، معارف، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی و زراعت سلب صلاحیت شدند.

اما اکنون حدود هفت ماه می‌شود که شماری از این وزیران سلب اعتماد شده در سمت‌های‌شان کار می‌کنند.

گذشته از این هفت وزارت که وزیران آن‌ها سلب اعتماد شده‌اند، وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و سرحدات، اقوام و قبایل نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.