سونامی نرم مدرنیته

مدرنیته و تکنالوژی مدرن فرایند بی‌مانند و تحول عظیم است. این تحول، چه به‌شکل سخت‌افزارانه و چه بگونه‌ای نرم‌افزارانه، فراگیرنده، توقف‌ناپذیر، غیر قابل بازگشت، عمیق و بنیادین است و با شدت و ضعفی، بنیان ساختارهای فکری کهن را فرو می‌ریزد و ابزارهای جدید زندگی، ذائقه‌ها را تغییر می‌دهند و در رقابت خیره‌کننده و نابرابر، ابزارهای کهنه را از گردونه رقابت خارج می‌کند.

تنش بین مردم محل در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی و کوچی ها

همزمان با آغاز فصل تابستان، درگیری بین کوچی ها و مردم محلی در بعضی از مناطق کشور آغاز می شود. گزارش ها از ولایت غزنی حاکی از آن است که در پی تنش بین مردم ولسوالی قره باغ و کوچی ها، چند تن از دانشجویان هزاره در بین راه توسط کوچی ها ربوده شده است.

عبدالله در دیدار با رئیس جمهور پاکستان خواهان اقدام قاطع حکومت این کشور علیه رهبران طالبان شد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، خواهان اقدامات عملی و قاطع حکومت پاکستان علیه رهبران و اعضای گروه طالبان در پاکستان شد.