هشدار «عطا محمد نور» به حکومت: رهبران دولت قدرت را واگذار کنند وگرنه کشور به بحران می رود

«عطا محمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در بیانیه ای، دولت کنونی را فاقد مشروعیت دانست و از مردم خواست تا در جهت مسدود کردن شاهراه ها، وزارتخانه ها و اطراف ارگ ریاست جمهوری آمادگی بگیرند.

اخبار مهم

پشتون

خوش به حال پشتون‌ها!

در این کشور، تنها با پشتون‌ها به‌عنوان شهروند برخورد و حتی مطالبات غیرقانونی آن‌ها نیز برآورده می‌شود؛ اما از دیگران حتی به مطالبات برحق، مشروع و قانونی‌شان رسیدگی نمی‌گردد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران: پروانه‌های موقت کار همراه با کارت آمایش توزیع خواهد شد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران با بیان اینکه آخرین آمار از میزان اشتغال اتباع خارجی در این کشور مربوط به سال ۹۴ است، گفت: بر اساس این آمار ۳۶۰ هزار پروانه کار موقت برای نیروی کار افغان صادر شده است.

هشدار «عطا محمد نور» به حکومت: رهبران دولت قدرت را واگذار کنند وگرنه کشور به بحران می رود

«عطا محمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در بیانیه ای، دولت کنونی را فاقد مشروعیت دانست و از مردم خواست تا در جهت مسدود کردن شاهراه ها، وزارتخانه ها و اطراف ارگ ریاست جمهوری آمادگی بگیرند.