تنها در دو روز اخیر حدود ۹۰ سرباز دولتی جان خود را از دست داده است

بعد از تمدید آتش بس ۱۰ روز یکجانبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، حملات طالبان در بسیاری از نقاط کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته، بطوریکه گفته می شود تنها در دو روز گذشته حدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور جان خود را از دست داده اند.

تنها در دو روز اخیر حدود ۹۰ سرباز دولتی جان خود را از دست داده است

بعد از تمدید آتش بس ۱۰ روز یکجانبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، حملات طالبان در بسیاری از نقاط کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته، بطوریکه گفته می شود تنها در دو روز گذشته حدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور جان خود را از دست داده اند.

سونامی نرم مدرنیته

مدرنیته و تکنالوژی مدرن فرایند بی‌مانند و تحول عظیم است. این تحول، چه به‌شکل سخت‌افزارانه و چه بگونه‌ای نرم‌افزارانه، فراگیرنده، توقف‌ناپذیر، غیر قابل بازگشت، عمیق و بنیادین است و با شدت و ضعفی، بنیان ساختارهای فکری کهن را فرو می‌ریزد و ابزارهای جدید زندگی، ذائقه‌ها را تغییر می‌دهند و در رقابت خیره‌کننده و نابرابر، ابزارهای کهنه را از گردونه رقابت خارج می‌کند.