تنها در دو روز اخیر حدود ۹۰ سرباز دولتی جان خود را از دست داده است

بعد از تمدید آتش بس ۱۰ روز یکجانبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، حملات طالبان در بسیاری از نقاط کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته، بطوریکه گفته می شود تنها در دو روز گذشته حدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور جان خود را از دست داده اند.

تجربه سه روزه‌ی آتش‌بس؟

هفته گذشته براى اولین بار، کشور به مدت سه روز، زندگی بدون جنگ و خشونت را تجربه کرد. ابتدا از طرف حکومت از بیست و هفت رمضان تا پنجم عید، به طور یک جانبه با طالبان اعلام آتش بس شد. و تعدادی از زندانیان طالبان نیز با فرمان رئیس جمهور آزاد گردیدند. طالبان نیز سه روز عید را آتش بس اعلام کردند و به درخواست حکومت پاسخ مثبت دادند.

مذاکره تهران با کابل برای تسهیل ورود قانونی شهروندان افغانستان به ایران

احمد محمدی فر مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران می گوید که این کشور برای آسان تر کردن ورود قانونی شهروندان افغانستان به ایران در حال مذاکره با حکومت افغانستان است تا ورود آنها به ایران آسان تر صورت بگیرد.

هشت عضو طالبان در قندهار کشته شد

در نتیجه درگیری بین نیروهای ارتش ملی و شورشیان طالبان در منطقه شاه غندی ولسوالی خاکریز ولایت قندهار ۸ تن از شورشیان طالبان کشته و ۱۴ تن دیگر از آنها زخمی شده اند.

تنها در دو روز اخیر حدود ۹۰ سرباز دولتی جان خود را از دست داده است

بعد از تمدید آتش بس ۱۰ روز یکجانبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، حملات طالبان در بسیاری از نقاط کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته، بطوریکه گفته می شود تنها در دو روز گذشته حدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور جان خود را از دست داده اند.