۷ میلیارد نفر در جهان چه کارهایی می کنند؟

  • انتشار: ۱۸ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 14688

سازمان خواروبار جهانی (فائو) در گزارشی ۷ میلیارد جمعیت جهان را از نظر اینکه چه کار انجام می‌دهند تفکیک کرده است.

سازمان خواربار جهانی با ارائه آماری به این سوال احتمالی مردم جهان پاسخ داده است که ۷ میلیارد هم نوع آنان به چه کاری مشغولند.

آمارفائو حاکیست ، ۴ میلیارد نفر که ۱۹ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بخش کشاورزی فعالیت دارند و درواقع تامین غذای تمام ۷ میلیارد جمعیت جهان بردوش آنان است.

همچنین ۲۳ درصد جمعیت جهان که ۱٫۷ میلیون نفر هستند در کارهای خدماتی مشغولند.

گزارش فائو حاکی است که ۴۳۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند که ۶ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد.

در بین مردم دنیا ۸۰۰ میلیون نفر (۱۲ درصد) در مشاغل صنعتی فعالیت می‌کنند.

همچنین ۵۷۷ میلیون نفر از جمعیت جهان در سن بالای ۶۴ سال هستند که ۹ درصد جمعیت ۷ میلیارد نفری دنیا را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۲۶ درصد جمعیت جهان معادل ۱٫۹ میلیارد نفر کم سن و سال هستند که هنوز قادر به فعالیت و کار نیستند.

گزارش سازمان خواروبار جهانی نشان می‌دهد که ۵ درصد جمعیت جهان که حدود ۴۰۰ میلیون نفر هستند در کارهای شرکتی مشغول به کارند.