اختلاف‌ در شورای رهبری مصالحه، برای تشکیل هیئت مذاکره کننده

  • انتشار: ۲۵ حمل ۱۳۹۸
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 57424

«محمد عمرداودزی»، سخنگوی شورای رهبری مصالحه می‌گوید که وجود اختلاف نظرها میان اعضای کمیته‌های شورای رهبری مصالحه برای تعیین صلاحیت‌ها و شمار اعضای هیئت شرکت کننده در نشست دوحه و هیئت گفتگو کننده حکومت باطالبان، باعث تأخیر دوباره در اعلام آن شده‌ است.

قراربود روز چهارشنبه هفته گذشته صلاحیت‌ها و شمار اعضای هیئت شرکت کنندۀ نشست قطر و هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان از سوی شورای رهبری مصالحه اعلام شود، اما شنبه به تأخیر افتاد.
محمد داوودزی، می‌گوید که به‌زودی شمار اعضای این هیئت‌ها روشن خواهند شد و هیچ علتی باعث تأخیر در برگزاری نشست دوحه نخواهد شد.
به نقل از طلوع نیوز؛ داوودزی افزود: «این‌که چه تعداد به نشست دوحه بروند، یکی از موارد اختلافی است. در نشست روز چهارشنبۀ شورای رهبری مصالحه، شماری به این باور بودند که باید افراد کمتر به این نشست بروند.»
قرار است هفته آینده نمایندگان حکومت، سیاسیون و طالبان در قطر باهم نشستی داشته باشند. حکومت افغانستان نیز گفته که در این نشست نماینده می‌فرستد، اما طالبان گفته‌اند که هرآنکس که در این نشست شرکت می‌کنند، باید از آدرس مستقل باشد نه از آدرس حکومت.