114 میلیارد افغانی عاید دولت در 9 ماه اول سال جاری

  • انتشار: ۴ میزان ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 15912

مقامات در وزارت ماليۀمی گویند، نزديک به ١١٤ میليارد افغانى عوايد در ٩ ماه اول سال روان مالى در کشور جمع آوری شده است

اجمل حميد عبدالرحيم‌زى، سخنگوى این وزارت، می‌گوید: “سطح عوايد در افغانستان، از سوى صندوق وجهى پول براى سال روان مالى ١٣٢ میليارد افغانى هدف تعيين شده بود؛ اما براساس تعهد افغانستان، هدف تعيين شده تا ختم ماه قوس سال روان تکميل خواهد شد.”

به گفتۀ وی، وصل نمودن سیستم‌های مدرن کمپيوترى در منابع عایداتی به هدف جلوگيرى از فساد و جلب و جذب افراد پاک و مسلکى، سبب شده که گراف عوايد بلند برود.

بر مبناى معلومات این وزارت، براى عوايد سال گذشته از سوى صندوق وجهى پول ١١٤ میليارد افغانى هدف تعيين شده بود که در مجموع، در تمام سال بيش از ١٢١ مليارد افغانى عوايد جمع‌آورى گرديد، که ٢١ درصد افزايش را نسبت به هدف تعيين شده نشان می‌داد.

این در حالیست که آگاهان در کشور از افزایش عواید در جریان 9 ماه سال روان مالی  استقبال می‌کنند، اما تاکید دارند، در صورتی‌که علیه فساد اداری به گونه صادقانه مبارزه صورت گیرد، این عواید بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.