۴ میلیون نفر که ۴۵ درصد واجدین شرایط است در انتخابات شرکت کرده اند

  • انتشار: ۳۰ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: انتخابات
  • شناسه مطلب: 48979

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که حدود چهار میلیون نفر در انتخابات پارلمانی رای داده اند که ۶۷ درصد مردان و باقی این افراد را زنان تشکیل می دهد.

انتخابات پارلمانی افغانستان ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شد. عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که در روز اول انتخابات بدون آرای بادغیس و قندهار حدود چهار میلیون تن رای دادند که ۶۷ درصد مردان و ۳۳ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

وی افزود: «در دو روز برگزاری انتخابات، در تمام کشور در ۴۵۷۶ مراکز رای دهی رای داده شده و ۴۵ درصد افراد واجد شرایط در آن اشتراک ورزیدند که نسبت به انتخابات دوره گذشته نشانگر اشتراک بیشتر مردم می باشد.»

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب و نهادهای ناظر انتخاباتی خواست که از پروسه شمارش آرا در کابل به گونه دقیق نظارت کنند. وی همچنین از رسانه ها خواست از مغشوش کردن اذهان مردم و استفاده از کلمات نادرست دوری نمایند تا این پروسه ملی به هدف خود برسد.

صیاد همچنین از تمام نهادهای ناظر و مردم خواست که قبل از اعلام نتایج رسمی کمیسیون، از پیش داورى جلوگیرى نمایند؛ زیرا این کار باعث مغشوش کردن اذهان و افکار مردم می شود.

وی افزود، پس از جمع آوری تمام آرا و شمارش دقیق آن، نتایج انتخابات در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. عبدالبدیع صیاد تاکید کرد که با سهل انگاری هایی که در پروسه انتخابات صورت گرفته مطابق قانون برخورد صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: «مشکلاتی که در جریان این روزها پیش آمده بررسی و رسیدگی مى شود؛ اطمینان می دهیم که رای هیچ فردی ضایع نخواهد شد و از طریق آرای پاک، نامزدها به پارلمان راه پیدا خواهند کرد.»