یک گپ رک و راست در باره سقوط جمهوریت و نظام

  • انتشار: ۲۰ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132263
افغانستان

نظام و جمهوریت را نه فساد مالی و‌ اخلاقی، نه تبعیض و استبداد و بی عدالتی، نه جنگ‌سالاریزم و تروریزیزم نه حضور بیگانه‌گان، نه ناکارایی و عدم عرضه خدمات و نه هم مداخله همسایه ها سقوط داد.
اگر این همه مسایل ذکر شده عامل اصلی سقوط میبود امروز امارات یک سال دوام نمی‌کرد چون این موارد به شدت بیشتر از دوران جمهوریت وجود دارد.

دلیل اصلی سقوط نظام ها در افغانستان قطع شدن جریان پول های مفت است.
پول و کمک های مفت مانند خون در‌ رگ های جامعه افغانستان است تا زمانی که جریان داشته باشد همه چیز با وجود ناپسند بودنش برای جامعه پذیرفتنی است ولی قطع شدن آن رگ ها را می‌خشکاند.

ملتی که نه تکس میدهند، نه نفوس شماری را قبول دارند، نه صفایی جایداد و ملکیت های شان را میدهند و نه عواید گمرک شان را جمع‌آوری می‌توانند و نه هم صلاحیت جمع‌آوری وجوهات شرعی شان را دارند و نه هم توانمندی استفاده از ذخایر و معادن شان را دارند!

کشور به شدت مصرفی که خوراک فکری و جسمی شان را کشور های همسایه صادر می‌کنند.

راه نجات ما پذیرفتن حقیقت و باور داشتن به خود و کار کردن است نه تظاهر به کار!

احمد سیر لعلی

دختران بلخی قفل را شکستاندند و تظاهرات کردند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟