یک پروژه برق رسانی در بامیان به بهره برداری رسید

  • انتشار: ۱۸ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 9356

پروژه تولید برق به ظرفیت چهارصد کیلو وات که مشکلات دوهزار و چهارصد خانواده را مرفوع خواهد کرد، در ولایت بامیان به بهره مرحله تولید و بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزای اطلس به نقل از ودصم، صدیقی رییس ناحیه مرکزی شرکت برشنا گفته است که، این پروژه برق با ظرفیت چهارصد کیلو وات برق و بودجه یک میلیون و دویست هزار دالر امریکایی درناحیه سوم شهری بامیان ساخته شده و مورد بهره برداری قرارگرفت.

آقای طاهر زهیر والی بامیان انرژی دوامدار برق را منبع کار پیشرفت و ترقی عنوان کرده و افزود که، شرکت برشنا می تواند با استفاده از منابع موجود دربامیان پروژه های خورد وکوچک بیشتری را به منظور تامین برق درنقاط مختلف بامیان ایجاد و به بهره برداری برسانند.

وی گفت: انرژی دوامدار برق سرچشمه عایداتی بهتر و پایدار برای مردم بامیان می باشد و مناطق مرکزی افغانستان انتظار دارند تا با تطبیق پروژه های ملی برق و تطبیق پروژه تاپی و کاسا یک هزار ازمسیر بامیان ، مشکل این ولایت از ناحیه برق برای همیشه مرفوع گردد.