یک منسوب وزارت داخله ماهانه 34 میلیون افغانی معاش دریافت می کرده است!

  • انتشار: ۲۲ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46169

بر اساس یک گزارش تحقیقی، یک منسوب وزارت داخله توسط ده‌ها حساب جعلی، ماهانه 34 میلیون افغانی معاش می‌گرفته است.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی دست یافته که یک منسوب وزارت داخله، ماهانه بیش‌از ۳۴ میلیون افغانی از معاش منسوبان وزارت امور داخله، از طریقِ چندین حساب بانکی به‌نام یک شخص و ده‌ها حساب‌ جعلی و خیالی دیگر در نوی کابل‌بانک، معاش دریافت می‌کرد.

این شخص محمد اسماعیل شجاع نام دارد و ماهانه ۳۴ میلیون افغانی را، از درَکِ معاش ماهوار کارمندان وزارت امورداخله در زون جنوب کشور ازطریق ۱۷ حساب بانکی نوی کابل‌بانک به‌نام خودش و ۲۵۰ حساب دیگر به‌نام‌های جعلی و خیالی، دریافت می‌کند.

بربنیاد اسناد به‌دست آمده، آقای شجاع به‌حیث آمر مالی لوای نمبر۲ امن و نظم عامه‌ی ولایت قندهار، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۷ حساب افغانی و یک حساب دالری در نمایندگی‌های نوی کابل‌بانک به‌نام خود باز کرده‌است.

اعضای تقتیش داخلی نوی کابل‌بانک در نتیجه‌ی بررسی‌های سال گذشته، از میانِ ۲۶۷۱ حساب بانکی فعال، دریافته‌اند که افزون‌بر ۱۸ حساب بانکی به‌نام اسماعیل شجاع، ۲۵۰ حساب جعلی دیگر به‌ نام‌های افسران و سربازان مربوط وزارت امور داخله ایجاد شده و از طریق این حساب‌ها ماهانه پول‌های هنگفتی اختلاس شده‌است.

در گزارش اعضای تفتیش، آمده‌است که هنگام بررسی، (۶۸۶۹۱۵۴۰ افغانی) و (۴۰۴۵۰ دالر) ‌در حساب‌های مربوط آقای شجاع موجود بوده ‌است.