یک مقام ایرانی از موج مهاجرت افغان های مقیم ایران به سوی اروپا خبر داد

  • انتشار: ۱۳ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46888

یک مقام ایرانی در دیدار با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور مربوط به پناهندگان گفته است که کشورهای اروپایی آماده موج جدید مهاجرت پناهندگان افغانستانی از ایران باشند.

به گزارش رسانه های ایرانی علیرضا رشیدیان والی خراسان رضوی ایران گفته است شرایط جدیدی اقتصادی این کشور، موجی جدید از مهاجرت اتباع و پناهجویان افغانی به سمت کشورهای غربی ایجاد می کنند که کمیساریا باید برای پذیرش این جمعیت و جلوگیری از فجایع انسانی در مسیر مهاجرت آنان تدبیر کند.

وی تصریح کرد : باید تلاش و تمرکز کمیساریای ملل متحد و کشورهای مختلف ایجاد شرایط امن و پایدار برای بازگشت پناهجویان به کشورشان باشد و این جز در سایه کمک همه کشورها میسر نمی شود.

وی همچنین با اشاره به پدیده جدید ورود غیرقانونی کودکان افغان به صورت غیر قانونی به ایران و ابراز نگرانی نسبت به این موضوع هم گفت : باید کمیساریا نسبت به ایجاد شرایطی برای حمایت این کودکان در خانواده هایشان درون افغانستان اقدام موثری انجام دهد تا از این پدیده و مسائل و تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار گفت : تمرکز کاری ام بر موضوع پناهندگان افغانی در کشورهای مختلف است و دو سال قبل در همین سمت بازدیدی از این منطقه و کشورهای پناهنده پذیر و افغانستان داشتم و امروز هم بازدید مجددی دارم.

فیلیپ گراندی افزود : پیام اصلی این سفر آن است که بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی، مهم حمایت خاص از کشورهای میزبان پناهجویان است.