یک شرکت قزاقستانی برای تولید برق در افغانستان یک میلیارد و دوصد میلیون دالر سرمایه گذاری می کند

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 16689

یک شرکت قزاقستانی آماده است برای تولید برق در افغانستان 1میلیارد و ﺩﻭﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ دالر سرمایه گذاری کند.

وزارت انرژی و آب در خبرنامه ای گفته است که این شرکت قزاقستانی پیشنهاد تولید برق در افغانستان را به این وزارت داده است که قرار است طرح ساخت این بند برق از سوی وزارت انرژی و آب مورد بررسی قرار گیرد.

عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب می گوید از یک ﻣﺎﻩ به اینسو این شرکت برای تولید 450 میگاوات برق در داخل افغانستان به ارزش 1.2 میلیارد دالر ابراز علاقه‌مندی کرده است و وزارت انرژی و آب سرگرم بررسی این پیشنهاد است.

جلب توجه سرمایه‌گذاران در سکتور انرژی افغانستان پس از آن افزایش یافت که وزارت انرژی و آب برنامه های راهبردی حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی را قانونمند ساخت. پیش از این در سال روان خورشیدی 800 میلیون دالر دیگر در این راستا سرمایه‌گذاری شده است.

ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺑﺮﻕ ﺭﻭﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﻛﭽﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﻣﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﺗﺨﺎﺭ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ, ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ و اﺳﺘﻤﻼﻙ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﺮﮊﻱ و ﺁﺏ اﺭاﻳﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.

این در حالیست که بسیاری از ولایت های افغانستان از داشتن برق محروم است و بخش زیادی از برق مصرفی در کشور از کشورهای همسایه وارد می شود.