رئیس جمهور در مراسم توشیح چهار مصوبه مجلس:

یک اقلیت بسیار کوچک می خواهد ملت را به گروگان بگیرد

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 1447

رئیس جمهور غنی چهار سند تصویب شده از سوی مجلسین شورای ملی را توشیح کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان چهار تصویب شده در مجلس شورای ملی و مجلس سنا را توشیح کرد.

در مراسمی که با حضور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ، معاونین رئیس جمهور و معاونین رئیس اجرائیه برگزار شد، رئیس جمهور، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون ثبت احوال نفوس، قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا و قرارداد چگونگی حضور نیروهای ناتو در افغانستان را توشیح نمود.

اشرف غنی در این مجلس، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات گفت که این یکی از حقوق اساسی شهروندی و جز اساسی فعالیت یک جامعه مدنی است، حکومت وحدت ملی امیدوار است که با توشیح این قانون، جامعه مدنی نقش بنیادی را در تامین شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون یکجا با دولت ایفا نماید.

رئیس جمهور غنی همچنین در مورد قانون ثبت احوال نفوس، خاطر نشان کرد: احصائیه اساس پلانگذاری یک کشور را تشکیل میدهد. بدون ارقام دقیق نفوس، پلانگذاری و توزیع منابع، ارائه خدمات و رشد متوازن به مشکلات دچار میشوند. وی افزود که این قانون گام مهمی در راستای آغاز برنامه تذکره برقی که نیاز اساسی و بنیادی مردم افغانستان است، می باشد.

محمد اشرف غنی از تمام مردم افغانستان بخصوص علمای دینی، جامعه مدنی و سیاسیون خواست تا در تطبیق این قانون با دولت همکاری نمایند.

همچنین وی در مورد توشیح قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا و میان افغانستان و ناتو گفت: با امضای این موافقتنامه ها، شورای ملی افغانستان یک گام بزرگی را به پیش نهاد. وی در مورد موثریت این موافقتنامه ها در آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی نیز اشاره کرد.

رئیس جمهور تامین صلح را یکی از نیاز های حیاتی جامعه دانسته گفت که ما همیشه خواستار مشارکت تمام مردم افغانستان در ایجاد یک افغانستان با ثبات و مرفه هستیم و امیدواریم هر فرزند صدیق این خاک به این نتیجه برسد که صلح هدف بنیادی تمام مردم ماست.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که فضای شک و تردید با جهان به طور عام و با امریکا و ناتو به طور خاص از میان رفته است و نیروهای ملی افغانستان به اطمینان به پیش خواهند رفت.

رئیس جمهور با اشاره به حملات اخیر تروریستی در پکتیکا و کابل گفت: یک اقلیت بسیار کوچک می خواهد این ملت را به گروگان بگیرد و ما این اجازه را به آنان نمی دهیم.

همچنان در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز صحبت کرد و در مورد توشیح سند های مذکور گفت: هر دو قانون و هر دو موافقتنامه هر کدام درحفظ سلامت و تضمین آینده بهتر به مردم افغانستان، بسیار مهم است.

وی گفت که قانون دسترسی به اطلاعات برای سلامت اداره، حکومتداری خوب، تامین شفافیت، حساب دهی، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون یک شرط اساسی است.

رئیس اجرائیه گفت که دو موافقتنامه امنیتی برای اطمینان از حمایت های بین المللی از افغانستان و قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی و تقویت نهاد های امنیتی افغانستان، قدم های بزرگ و اساسی می باشند.

 

در اخیر این مراسم رئیس جمهور غنی در مورد کابینه جدید نیز صحبت کرده، گفت که کابینه آینده از چهره های جدید تشکیل خواهد شد و خاطر نشان کرد که مطابق قانون، دوره سرپرستی وزرا به اتمام رسیده است و بنابرین معینان وزارت ها از امور وزارت های مربوطه شان سرپرستی میکنند.

رئیس جمهور موجودیت هر گونه اختلاف را در زمینه معرفی کابینه را رد کرد و تاکید کرد که کابینه جدید به بررسی بیشتر نیاز دارد و در پست های سکتوری باید اشخاص متخصص گماشته شوند. وی گفت که اعضای کابینه جدید به تدریج در مدت دو تا چهار هفته آینده به پارلمان معرفی خواهند شد.

رئیس جمهور یکبار دیگر تعهد حکومت وحدت ملی را در زمینه شفافیت و حساب دهی ابراز داشت.