یکی از نزدیکان محمد محقق به 36 ماه زندان محکوم شد

  • انتشار: ۱۹ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35357

مرتضی رحمیمی از نزدیکان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و معاون تامیناتی سابق وزارت داخله به 36 ماه زندان محکوم شد. وی به جرم سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای از سوی مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم شده است.

مرتضی رحیمی معین پیشین تأمیناتی وزارت داخله و از نزدیکان محمد محقق است که سال گذشته متهم به فساد و سوءاستفاده از صلاحیتش شد. ریاست جمهوری پس از این اتهام، وظیفه‌ی آقای رحیمی را به حالت تعلیق درآورد. در آن زمان علاوه بر آقای رحیمی، شماری از مقام‌های دیگر وزارت داخله، از جمله نویدالله بخشی رییس تدارکات، محمداکبر عبدالرحیم‌زی رییس تشکیلات، تاج‌محمد فراوال معاون لوژستیک و آزاد خان ناصری، مدیر دفتر ریاست تدارکات وزارت امور داخله نیز متهم به فساد شدند.

عالم عتیق، سخنگوی مرکز قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به بی بی سی گفته است که دادگاه این افراد روز گذشته (دوشنبه) به طور علنی برگزار شد که علاوه برآنان، چهار تن دیگر نیز در رابطه با این پرونده محاکمه شدند.

به گفته او، مرتضی رحیمی، معاون سابق وزارت کشور به ۳۶ ماه و واسع رئوفی، معاون پیشین دیگر این وزارت‌خانه به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.

عتیق اضافه کرد که نوید‌الله بخشی، رئیس تدارکات وزارت داخله و سه کارمند دیگر این وزارت‌خانه نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.

دادگاه این افراد را متهم کرده است که در دادن قرارداد خریداری مواد سوخت مورد نیاز وزارت داخله، شرکتی را وارد رقابت کرده بودند که واجد شرایط نبوده ‌است.

قبل از این، مرکز قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان رئوفی را به جرم «دریافت رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌» به ۱۴ سال زندان محکوم کرده بود.