یونیفورم ارتش افغانستان، به عنوان پر هزینه ترین و غیر استتار ترین یونیفورم شناخته شد

  • انتشار: ۱۵ حمل ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 56238

رسانه های خارجی در گزارشاتی، یونیفورم ارتش افغانستان را غیراستتار و پرهزینه دانستند و می گویند که این طرح یکی از آشکارترین طرح های استتاری است که به راحتی دیده می شود.

روزنامه یو اس ای تودی به گزارشی دست یافته که نشان می دهد وزارت دفاع آمریکا برای ارتش افغانستان گران ترین و غیر استتارترین یونیفورم را تهیه کرده است.
این گزارش که توسط ارتش ایالت متحده تهیه شده، روز گذشته به مجلس سنای امریکا سپرده شده است.
روزنامه در ادامه نوشته که اعضای مجلس امریکا از وزارت دفاع آمریکا خواسته تا طرح جایگزینی را برای یونیفورم فعلی ارتش افغانستان جستجو کنند.