یاران ذخیره در لیست کابینه

  • انتشار: ۲۶ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 2642

برخی گزارش ها حاکی از این مطلی هستند که دو تیم تشکیل دهنده حکومت، لیستی را به عنوان یار ذخیره کابینه تهیه کرده اند تا در صورت عدم اخذ رای اعتماد، فرد جایگزین شان آماده باشد.

بسیاری از صاحب نظران معتقدندکه با توجه به فضای ایجاد شده و نا رضایتی تعداد زیادی از رجال سیاسی، مجلس، مجالی برای زورآزمایی طرفداران کابینه و ناراضی ها خواهد بود.

به این ترتیب حذف برخی از نامزد وزیران از لیست معرفی شده محتمل می باشد و به همین دلیل، هر دو تیم در این خصوص ندابیری را روی دست گرفته اند.