یادداشت/ یک مغالطه در بحث هویت افغان یا افغانستان؟

  • انتشار: ۱۷ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35292

دراینکه دنیا به کجا رسیده وما در کجا هستیم سری جایش اما دراینکه درقانون اساسی  افغانستان امده است هرکسی در افغانستان زندگی می کند کلمه ای افغان بران صدق می کند یک اشتباه ویک غلط انداز جدی هست که امروز دامن گیر مردم ما شده است وبه این زودی هم راه حل ندارد.

کلمه ای افغانستان بار علمی  و واژه ای افغان بار سیاسی دارد در مورد علمی بودن افغانستان باید علمای منطق بحث نمایند که ایا نسبت  افغان با افغانستان از نسب اربعه چیست؟ قطعا جواب خواهند داد که عموم وخصوص من وجه است یعنی ازیک طرف کل و از طرف دیگر جزئی صدق می کند مثلا کل افغان که نام قوم خاص هست افغانستانی هست اما ازطرف دیگر جز صدق می کند یعنی بعضی افغانستانی افغان هست واین صورت قضیه کاملا درست است اما متاسفانه برادران پشتون یا قانون گذار ما امده اند قضیه را ازنظر نسبت سنجی عموم  وخصوص مطلق درست نموده اند که کاملا اشتباه هست چون از دو طرف کل صدق نمی کند مثلا گفته می توانیم که بگوییم کل افغان افغانستانی هست اما ازطرف مقابل گفته نمی توانیم که بگوییم کل افغانستانی افغان هست در نتیجه فرض قانون گزار کاملا اشتباه بوده ومغالطه نموده است ازاین جا پیدا است که مطلق سازی کاملا اشتباه بوده وسیاسی است  در این صورت دو راه حل وجود دارد:

1 – اغماض کردن جهت مصالح علیا ی کشور

2 – تقابل وحل ان ازطریق قدرت وزور

3 – کجدار ومریض نگهداشتن مثل خط دیورند

در دوصورت ان جز ضرر بدست نخواهد امد  ودر یک صورت ان مصلحت مردم است که  کار مدیریتی کشور حل گشته واز بحرانها جلو گیری صورت گیرد .

دراینکه اهل علم وسواد باید قانون را تدوین نماید به همین جهت هست که عوارض شدید ان کمر مردم  وکشوررا می شکند الان اعتراضات درست قانون اساسی ناقص را نشانه گرفته است واصلاح ان هم فعلا ممکن نیست.

اقبال صادقی