یادداشت/ شکست چیز بدی است

  • انتشار: ۲۱ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 24220

روز گاری عربستان قطر و ترکیه نعره می زدند و هر کدام هوایی داشتند مثل هم برادر هم و برای هم بودند، اما وقتی ستاره ی اقبالشان رو به افول شد دیوار دوستی بهم ریخت خیلی ناگهانی خشم عربستان به لب امد.

و چون مولا به عبد خود دستور می دهد و درمدت 24 ساعت آب ونان قطر را گرفت و چنان فشار بر گلو که نزدیک است صدای قطر در آسمان رسد ناگهان فریاد ترکیه از گوشه ای بلند شد و اردوغان اخطار داد که اگر محاصره ی قطر را برندارید با من طرف هستید عجب دوستی وعجب برادری!

به نظر می رسد که سرانجام همه چون حضرت پوتین قرآن درزیر بغل راهی ایران خواهند شد.

دم ایرانی ها گرم، در تشیع جنازه ای کشته شده های تروریستی درتهران خیابان های این شهر را ازجنس آدم ساخته بودند.

و در یک تهدید بی سابقه ممکن است درروز های آینده  115 هواپیمایی جنگی را در آسمان عقاب ساخته و کرکس ها را دانه چین نمایند.

خبر دیگر اینکه تلویزیون الجزیره درباب ایران وعرب چنین می گوید:

ایران پس از30 سال دارایی خود را صرف انرژی هسته ای موشک قاره پیما وماهواره نمودند عربها هنوز لباس سنتی خود را ازانگلیس نخود و باقلای خود از چین قلیان را ازجاپان گدایی می نماید.

میلیاردها دالر را برج می سازند که دریک بحران اقتصادی جهانی همه تخلیه می گردد ایران چندین انتخابات پرشوری داشته و اعراب اگر صندوق انتخابات را ببیند می گویند بادرنگ است یا رومی؟

رهبران ایران در بین مردم عرب بیشتر از رهبران عرب محبوبیت دارد ازهمه ی این گفتارها چنین بدست خواهد آمد که بعید نیست امرای عرب قران طلاکوب در زیر بغل کرده وبه رهبری ایران بگوید اسلام علیکم ورحمت الله عفونی عفونی یا شیخنا!

اقبال صادقی