یادداشت/ بازی ننگین انفجار و انتحار

  • انتشار: ۱۹ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 41424

بازی ننگین و خونین انتحار و کشتن انسان بی گناه همچنان ادامه دارد؛ وقت آن رسیده که حکومت این بازی خونین را به پایان برساند.

انتظار می رود حکومت برای پایداری خود و نیز امنیت شهروندان خویش اقدامات ذیل را انجام دهد.

1. قطع رابطه دیپلماتیک با پاکستان؛ اگر سخنگویان حکومت راست می گویند که انتحار و انفجار در آن طرف خط دیورند برنامه ریزی می شود ادامه روابط با پاکستان قابل توجیه و پذیرش نیست.

2 . برکناری مسئولین بی تعهد ( هرکسی در هر مقام و سمت وقتی مسوولیت پذیر نیست، همدست دشمن است. ادامه کار آنها یعنی کمک به تروریسم و انتحار.

3 . شناسایی ستون پنجم و محاکمه آنان

4 . ملی سازی ادارات به جای قومی سازی.

5 . مبارزه قاطعانه با تروریست های مسلح و نیز مافیایی درون حکومتی.

6 . مبارزه جدی و صادقانه با فساد و انواع مختلف ان

چنانچه حکومت موارد ذکر شده و نیز عوامل دیگری که دخیل هستند را جدی نگیرد این اژدها کل حکومت را آهسته آهسته می بلعد.

لطفا لطفا بخاطر اقتدار حکومت خودتان پیش از آنکه شرایط شمارا مدیریت کند شما شرایط کشور را مدیریت کنید.

ما معتقدیم ملت ما توان مقابله با هر دشمنی و هر سختی را دارد تنها اراده ملی و صادقانه نیست.

افغانستان روزهای سخت را سپری می کند این ما هستیم  که نام خود را در تاریخ چگونه ثبت می کنیم .

سید محمد حسین هاشمی اخلاقی