گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی های مذهبی در افغانستان

  • انتشار: ۲۵ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 29010

در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی های مذهبی در جهان که روز گذشته به نشر رسید، گفته شده است شعیان افغانستان از عدم تامین امنیت شان توسط حکومت شاکی هستند.

در این گزارش گفته شده است، با وجود موجودیت بعضی از گزارش های تبعیض آمیز در سطح محلی در افغانستان، در مجموع تبعیض از جانب اکثریت سنی های آن کشور در مقابل اقلیت شیعه ها در افغانستان رو به کاهش است.

رکس تیلرسون» وزیر خارجه دولت ترامپ، در گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت خارجه آمریکا در رابطه با آزادی های مذهبی در جهان که به کنگره کشورش ارائه خواهد داد، مدعی شد که آزادی مذهب یکی از ارزش های مورد ستایش ایالات متحده و از حقوق مسلم انسانی در سراسر جهان است.

وی افزود: کنگره آمریکا ۱۹ سال پیش با تصویب ماده موسوم به ‘آزادی های بین المللی مذاهب’ حفاظت و حراست از آزادی مذاهب را سرلوحه و کانون سیاست های خارجی این کشور قرار داده است .

وزیر خارجه آمریکا، حمایت از آزادی مذاهب را یک الزام اخلاقی برای کشورش دانست و افزود:یکی از دلائل دیگرحمایت ایالات متحده از آزادی ها یادشده این است که کشورهایی که از این گونه آزادی ها حراست و حفاظت می کنند از شرایط با ثبات تر، اقتصادی زنده تر وصلح و آرامش بیشتری برخوردارند و قصور کشورها در حفاظت از این حق، سبب بی ثباتی، تروریسم و خشونت می شود.

وزارت خارجه با نکوهش اعمال داعش در سرتاسر جهان، تاکید کرده است که شاخۀ خراسان آن گروه و طالبان افغان “به حملات خود علیه اقلیت های مذهبی به خاطر عقاید آنان و یا ارتباط شان با حکومت افغانستان، ادامه می دهند”.

وزارت خارجه ایالات متحده، از قول سیک ها، هندوها، مسیحیان و سایر اقلیت های غیر مسلمان مقیم در افغانستان می نگارد که آنان هنوز به “آزار و اذیت و گاه گاهی خشونت” مواجه می شوند.

این گزارش به نقل از رهبران اقلیت های مذهبی می نگارد که شمار “عبادتگاه ها برای هندو ها و سیک ها در افغانستان در حال کاهش است و تعدادی از آن اقلیت ها به خاطر عدم موجودیت فرصت های کاری، مجبور به مهاجرت به سایر کشور ها شده اند”.

نماینده گان اقلیت های مذهبی در افغانستان در این گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته اند که محاکم در آن کشور “عین حقوقی را که به مسلمانان قایل اند برای غیر مسلمانان نیز قایل نیستند.”

رئیس دستگاه دیپلوماسی آمریکا، کشورش را مصمم به حمایت و حراست از حقوق انسانی و آزادی های بنیانی معرفی کرده و مدعی شده است که انتشار این گزارش انعکاس صدای همه آنهایی است که در سراسر جهان به دنبال زندگی صلح آمیز در انطباق با وجدان خود هستند.

تیلرسون با تقدیر از حمایت کنگره کشورش از آزادی های مذهبی و ابراز تمایل به همکاری های میان دولت ترامپ و قانونگذاران آمریکایی در حمایت از آزادی های مذهبی در سراسر جهان، این گزارش را به کنگره آمریکا تقدیم کرده است.