گزارش تصویری: کابل؛ پایتخت افیونی ها

  • انتشار: ۲۲ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 3830

اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان، پدیدۀ تازه‌ای نیست. جامعه جهانی سالهاست افغانستان را تولید کننده دو سوم هرویین جهان و مسیر اصلی قاچاق به شرق اروپا و روسیه میداند. در سال 2005، 130000 معتاد به هرویین در افغانستان وجود داشت. امروز این تعداد به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است./ تصاویر از: مشرق

اعتیاد (1) اعتیاد (2) اعتیاد (3) اعتیاد (4) اعتیاد (5) اعتیاد (6) اعتیاد (7) اعتیاد (8) اعتیاد (9) اعتیاد (10) اعتیاد (11) اعتیاد (12) اعتیاد (13) اعتیاد (14) اعتیاد (15) اعتیاد (16) اعتیاد (17) اعتیاد (18) اعتیاد (19)