گزارش تصویری:بازدید اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی از اصفهان

  • انتشار: ۲۹ اسد ۱۳۹۴
  • سرویس: گالری
  • شناسه مطلب: 8389

اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، بمنظور دیدار از اماکن تاریخی و فرهنگی اصفهان وارد این شهر شدند.در روز اول به بازدید از تخت فولاد اصفهان پرداختند و سپس در ضیافت شهردار اصفهان شرکت کردند./تصاویر از: ایرنا

اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (1) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (2) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (3) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (4) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (5) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (6) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (7) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (8) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (9) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (10) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (11) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (12) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (13) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (14) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (15) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (16) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (17) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (18) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (19) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (20) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (21) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (22) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (23) اعضای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی (24)