گزارش تحلیلی از میلیاردها دالر هزینه آمریکا برای جنگ افغانستان و چند کشور دیگر

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 33100

نتا کراوفورد نویسنده  تحلیل‌های صورت گرفته در «پروژه بررسی هزینه‌های جنگی» در آمریکا که توسط موسسه واتسون وابسته به دانشگاه براون در وبسایت میلیتری تایمز نوشته است، هیچ دلیلی برای حضور نظامی آمریکا در افغانستان و مصرف میلیارد ها دالر وجود ندارد.

به گزارش فارس، آخرین تحلیل‌های صورت گرفته در «پروژه بررسی هزینه‌های جنگی» در آمریکا که توسط موسسه واتسون وابسته به دانشگاه براون صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینه‌های لشگرکشی آمریکا به مناطق مختلف جهان از سال 2001 به این سو 4.3 تریلیون دالر شده است.

به نوشته وبگاه میلیتری تایمز این تحلیل سالیانه ازسوی موسسه یاد شده رشد هزینه فزاینده ثابت به مدت شانزده سال جنگ خارج از کشور را نشان می‌دهد.

این تحقیق نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی این کشور در مناطقی از قبیل عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان از سال 2001 به این سو به رقم 4.3 تریلیون دالر رسیده است.

نتا کراوفورد نویسنده این پروژه مطالعاتی می‌گوید، هدف از اجرای این پروژه این بوده که هزینه‌های واقعی عملیات نظامی در خارج از کشور را بهتر نشان دهد.

بر این اساس، تنها حدود 1.9 تریلیون دالر توسط مقام‌های دفاعی به عنوان هزینه‌های عملیات احتمالی در خارج از کشور گزارش شده است.

اما این تحقیق شامل 880 میلیارد دالر دیگر در هزینه‌های دفاعی جدید مربوط به تلاش‌های جنگی در عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان از سال 2001 به این سو و همچنین 78 میلیارد دالر افزایش هزینه‌های وزارت امنیت داخلی در همین چارچوب زمانی است.

کراوفورد اشاره کرد که تمامی این هزینه‌ها می‌تواند با تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در  تقویت قدرت نهایی این کشور در افغانستان افزایش یابد.

کراوفورد در گزارش خود آورده است: «هیچ دلیلی برای حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عملیات مربوط به آن در پاکستان وجود ندارد».

مقام‌های دولتی اینک 70 میلیارد دالر هزینه اضافی برای عملیات برون مرزی احتمالی در خارج از کشور را به عنوان بخشی از  بودجه پیشنهادی سال مالی 2018  تقاضا کرده‌اند.