گاردین: دبیر کل سازمان ملل نسبت به “ظهور یک لحظه فوق العاده خطرناک” هشدار داد

  • انتشار: ۲۸ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 18265

دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن «آشوب زده و پرهرج و مرج» خواندن وضعیت کنونی جهان، در مورد «ظهور یک لحظه فوق العاده خطرناک» در تاریخ جهان هشدار داد.

به نقل از روزنامه گاردین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل جدید سازمان ملل متحد ضمن «آشوب زده و پرهرج  و مرج» خواندن وضعیت کنونی جهان، در مورد ظهور «یک لحظه فوق العاده خطرناک» در تاریخ جهان هشدار داد و گفت که یک اروپای متحد برای جلوگیری از مغلوب شدن جهان در برابر روند رو به گسترش درگیریها امری ضروری است.

گوترش در مصاحبه خود پیش از برگزاری دو نشست مهم جهانی در شهرهای «بن» و «مونیخ» آلمان، شرایط کنونی جهان را با «وضعیت پیش از آغاز جنگ جهانی اول» مقایسه کرد. وی در اینباره گفت که «تنها یک تعهد مجدد به همکاری چندجانبه می تواند از افزایش خطر جلوگیری نماید».

دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با روزنامه گاردین و سه روزنامه دیگر اروپایی گفت که «دیگر جهان دوقطبی یا تک قطبی حاکم نیست،‌ اما هنوز جهان وارد فاز چند قطبی نشده است. وضعیت جهان از بسیاری جنبه ها آشوب زده و آشفته است».

گوترش در ادامه افزود که «مصونیت از مجازات و غیرقابل پیش بینی بودن در حال شیوع است و نه تنها تعارضات بیش از پیش بهم پیوسته اند،‌ بلکه این تعارضات با تهدید تروریسم جهانی نیز در ارتباط است».

دبیرکل سازمان ملل همچنین در مورد بی اعتنایی به ارزشهای دموکراتیک جهت کسب پیروزی در انتخابات و پذیرش حقایق جایگزین هشدار داد. این در حالی است که دولت جدید آمریکا آشکارا با بسیاری از اصول اساسی موردنظر گوترش از جمله حکومت چندجانبه و رویکرد سخاوتمندانه نسبت به پناهجویان جهان مخالفت می کند.