کوچی ها هم از غنی انتقاد کردند/ کوچی ها: وعده های رئیس جمهور چه شد؟

  • انتشار: ۱۵ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 15477

نمايندگان کوچى ها از عدم تحقق وعده های رهبران حکومت وحدت ملی و به خصوص رییس جمهورغنی برای بهبود وضعیت زندگی آنان انتقاد کردند.

آنان از رهبران حکومت مى خواهند که کوچی ها را در بخش اسکان، خدمات صحى، معارف، احصائيه، رشد مالدارى و برگشت زمين هاى غصب شده کمک کنند و سهم آنها را در ادارات دولتى بيشتر سازند.

بخدی می نویسد؛ نمايندگان کوچى ها  امروز در نشستی دو روزه که زیری نام (کنفرانس پیگیری مشکلات کوچی ها) در کابل برگزار شد، هدف از برگزاری اين نشست را بررسی مشکلات کوچی ها و پیدا کردن راه حل ها برای آن عنوان کردند.

دلاور فیضان، رييس عمومى ادارۀ مستقل انسجام کوچی ها گفت که در حال حاضر کوچی ها از عدم دسترسی به خدمات صحی، معارف، نبود احصائیه و غصب زمین های این قشر توسط زورمندان و با وجود وعده هاى رهبران حکومت وحدت ملی به مشکلات آنان توجه نشده است.

همچنان آقای فیضان گفت که سران حکومت، حين مبارزات انتخاباتى وعده کرده بودند که کوچى ها را در اداره هاى دولت مقرر مى کنند اما تا حال به اين وعدۀ شان عمل نکرده اند.

به گفته فیضان، کوچی ها در مالداری از تجربۀ کافی برخوردار اند و حکومت به منظور عصری سازی این صنعت و انکشاف آن، برنامه هايى را طرح و تطبیق کند.

همزمان آقای فیضان گفت که در گذشته ها کوچی ها چهل درصد نیازمندی های لبنی و گوشت کشور را فراهم مى کردند.

رییس انسجام امور کوچی ها گفت: اگر زمین کافی در بدل اجاره در خدمت کوچی ها قرار بگیرد، برعلاوۀ اینکه مالداری را رشد می دهند، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد کرد.

او همچنان با انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت: کوچی ها با ده نشینان کدام مشکل ندارند، اما برخی حلقات تا سطح معاونین رییس جمهور و وزیر مداخله می کنند و به اختلافات ميان کوچى ها و ده نشين دامن مى زنند.

فیضان کار کمیسیون های ایجاد شده را در راستای حل منازعات کوچی و ده نشین را بی نتیجه خوانده گفت: اگر کدام قومی با کوچی کدام مشکل دارد، می تواند از طریق جرگه و قانون آن را حل نماید، کمیسیون هیچ نوع مشکل کوچی و ده نشین را حل کرده نمی تواند؛ زیرا آنها در پی اهداف خود هستند.

او همچنان گفت: اگر کدام مشکلی در این راستا وجود داشته باشد، مردم محل که مربوط به هر قوم باشد، مستقیماً می توانند مشکل شانرا با ریاست انسجام کوچی ها شریک کنند.”