کودکان افغانستانی در مکاتب پاکستانی

  • انتشار: ۱۹ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 13664

مقامات درننگرهار از خانواده ها خواستند تا فرزندانشان را برای آموزش به مکاتب پاکستانی در آنسوی خط دیورند نفرستند.

حدود ١۵٠ دانش آموز ولسوالى مومند دره و تورخم، روزانه براى فراگیرى تعلیمات خود به مکاتب پاکستانى آن سوى خط دیورند می روند.

در این اواخر، محدودیت هایى که از سوى پاکستان بروی مرز تورخم وضع شده، ممکن دروس آنها را با کندى مواجه کند.

محمد حنیف گردیوال معاون والى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت: قبلاً شمار زیادى از متعلمین، با عبور از خط فرضى دیورند مصروف آموزش خود بودند؛ اما این تعداد در حال حاضر کمتر شده است.

گردیوال افزود: “ما از این خانواده ها میخواهیم که اطفال شان را در مکاتب مناطق خود شامل نمایند.”

محمد آصف شینوارى سخنگوى ریاست معارف ننگرهار، به پژواک تایید کرد که در حال حاضر، ١۵٠ شاگرد براى دروس خود به آن سوى خط دیورند می روند.

شینوارى گفت: “این تعداد حالا بسیار کم شده، ما در تورخم و مومند دره، چند مکتب و لیسه اعمار کرده ایم؛ اما در حال حاضر نیز شمارى از شاگردان براى فراگیرى دروس خود به مکاتب پاکستانى می روند.”

اما ذبیح الله زمرى منشى شوراى ولایتى ننگرهار گفت: حکومت باید درین مورد اقدام جدى نماید و جبراً به این شاگردان، اجازه ندهد که براى دروس خود به آن سوى دیورند بروند.

به گفتۀ زمرى: “فراگیرى آموزشها در خارج به اساس قانون کدام مشکل ندارد؛ اما اینکه اطفال ما روزانه به آن سوى خط دیورند میروند، قابل نگرانى است.”

منشى شوراى ولایتى علاوه کرد که در مکاتب پاکستانى، نصاب درسی پاکستان تدریس می شود که بر آیندۀ این اطفال  تاثیر ناگوار می گذارد.

وى گفت: “پاکستان در شمارى از مدارس خود، براى افغانستان انتحارى ها را تربیه می کند؛ پس در مکاتب براى کودکان ما چگونه درس و تعلیم خواهد داد؛ ما از حکومت میخواهیم که جلو رفتن این اطفال را بگیرند.”