کودکان افغانستانی در مکاتب پاکستانی

  • انتشار: ۱۹ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 13664

مقامات درننگرهار از خانواده ها خواستند تا فرزندانشان را برای آموزش به مکاتب پاکستانی در آنسوی خط دیورند نفرستند.

حدود ١٥٠ دانش آموز ولسوالى مومند دره و تورخم، روزانه براى فراگيرى تعليمات خود به مکاتب پاکستانى آن سوى خط ديورند مي روند.

در اين اواخر، محدوديت هايى که از سوى پاکستان بروی مرز تورخم وضع شده، ممکن دروس آنها را با کندى مواجه کند.

محمد حنيف گرديوال معاون والى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت: قبلاً شمار زيادى از متعلمين، با عبور از خط فرضى ديورند مصروف آموزش خود بودند؛ اما اين تعداد در حال حاضر کمتر شده است.

گرديوال افزود: “ما از اين خانواده ها ميخواهيم که اطفال شان را در مکاتب مناطق خود شامل نمايند.”

محمد آصف شينوارى سخنگوى رياست معارف ننگرهار، به پژواک تاييد کرد که در حال حاضر، ١٥٠ شاگرد براى دروس خود به آن سوى خط ديورند مي روند.

شينوارى گفت: “اين تعداد حالا بسيار کم شده، ما در تورخم و مومند دره، چند مکتب و ليسه اعمار کرده ايم؛ اما در حال حاضر نيز شمارى از شاگردان براى فراگيرى دروس خود به مکاتب پاکستانى مي روند.”

اما ذبيح الله زمرى منشى شوراى ولايتى ننگرهار گفت: حکومت بايد درين مورد اقدام جدى نمايد و جبراً به اين شاگردان، اجازه ندهد که براى دروس خود به آن سوى ديورند بروند.

به گفتۀ زمرى: “فراگيرى آموزشها در خارج به اساس قانون کدام مشکل ندارد؛ اما اينکه اطفال ما روزانه به آن سوى خط ديورند ميروند، قابل نگرانى است.”

منشى شوراى ولايتى علاوه کرد که در مکاتب پاکستانى، نصاب درسی پاکستان تدريس مي شود که بر آيندۀ اين اطفال  تاثير ناگوار مي گذارد.

وى گفت: “پاکستان در شمارى از مدارس خود، براى افغانستان انتحارى ها را تربيه مي کند؛ پس در مکاتب براى کودکان ما چگونه درس و تعليم خواهد داد؛ ما از حکومت ميخواهيم که جلو رفتن اين اطفال را بگيرند.”