کمیسیون شکایت انتخاباتی: بدون همکاری نهادهای مدنی انتخابات شفاف ناممکن است

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 16355

کمیسیون شکایات انتخاباتی، نقش نهادهای جامعۀ مدنی را در روند انتخابات آینده، کلیدی می داند و مي گويد که بدون همکاری نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات شفاف و بدور از تقلب، ناممکن مى باشد.

عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در اولین نشست هماهنگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی گفت که اگر نقش این نهادها نادیده گرفته شود، انتخابات آینده مانند گذشته با ناکامی روبرو خواهد شد.

وی، نقش نهادهای مدنی را در انتخابات آیندۀ کشور، مهم عنوان کرده گفت که همکاری نهادهای جامعه مدنی با کمیسیون شکایات انتخاباتی، باعث برگزارى انتخابات شفاف می شود.

وی، با بیان اینکه نهادهای جامعۀ مدنی، نقش فعال، بارز و سازنده در روند انتخابات کشور دارند گفت که مشروعیت نهادهای دموکراتیک، مرتبط با نهادهای مدنی می باشد.

علیرضا روحانی سخنگو و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز در این نشست گفت: “بدون نقش جامعه مدنی، هیچ انتخاباتی بگونه شفاف و عادلانه برگزار نمی شود.”

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات، از اعضای جامعه مدنی خواست که در انتخابات آینده، با این کمیسیون برخورد عادلانه داشته باشند و اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشتر از پیش تقویه نمایند.

روحانی، شفافیت، استقلالیت و عادلانه بودن را یکی از نکات مهم در روند انتخابات خوانده گفت: “در کنار قوانین انتخابات، داشتن نهادهای انتخاباتی شفاف، مستقل و آزاد اصل دیگر است.”

گفتنی است اعضای کمیسیون های انتخاباتی و همچنان شکایت انتخابات چندی قبل با انتخاب رهبران حکومت وحدت ملی شروع به کار کردند تا زمینه را برای انتخابات شفاف فراهم نمایند.