کمیسیون شکایات علیه کمیسیون انتخابات!

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 74016

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی برخی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به دادستانی معرفی کرد.

چمن شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت: پس از استیناف خواهی احتمال دارد این تصمیم تغییر کند.

سید ذبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این موضوع، معرفی برخی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی را غیر قانونی خواند.

سادات گفت: کمیسیون ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نمی تواند درباره اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات چنین تصمیمی بگیرند و این تصمیم آنها غیر قانونی است.