کمیسیون انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری 192 میلیون دالر هزینه دارد

  • انتشار: ۱۰ حمل ۱۳۹۸
  • سرویس: انتخابات
  • شناسه مطلب: 55478

کمیسیون انتخابات، هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده را حدود 192 میلیون دالر پیشبینی کرد.

«محمد عبدالله»، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: «نهادهای بین المللی قرار است بخش بزرگی از بودجه برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را تامین کنند و بخشی اندک آن را دولت افغانستان خواهد پرداخت.»
وی افزود: نهادهای تامین کننده بودجه انتخابات، کمک هایشان را مشروط به ارائه طرح مشخص بودجه انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات کرده اند.
عبدالله، مشخص نکرد که چه مقدار از این بودجه را دولت افغانستان پرداخت خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دو تامین کننده بزرگ بین المللی انتخابات های افغانستان است.
قابل به ذکر است، انتخابات ریاست جمهوری قرار است در تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شود.