کشور دوست مدعیان روشنفکری را بیشتر و بهتر بشناسیم!

  • انتشار: ۳۱ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88327
آمریکا

برخی مدعیان روشنفکری و الدنگهای فریب خورده حوزوی از آمریکایی به عنوان کشور دوست یاد می‌کنند و برایش تحت عنوان نامبرده نامه می‌نویسند که جنایت کارترین جنایت کاران است.

کشور دوست مورد نظر، ۲۶۲ میلیون بمب خوشه‌ای در دشت جار لائوس روی مردم ریخته‌است.

با حمایت همین کشور دوست و شرکت‌های چند ملیتی، تا ۱۰ میلیون انسان در کنگو به خاک و خون کشیده شدند و جنایتی در حق زنان روا داشته شد که از آن به ترور جنسی تعبیر می‌شود.

توسط همین کشور دوست جنایات کامبوج رقم خورد که ذکرش تن هر انسانی باوجدانی را می‌لرزاند.

همین کشور دوست از نظام آپارتاید و جنایاتش حمایت می‌نمود و نلسون ماندلای ضد نظام آپارتاید تا مدتی طولانی اجازه سفر در آمریکا را نداشت و از او به عنوان تروریسم یاد می‌شد.

با حمایت همین کشور دوست فجایع صبرا و شتیلا توسط رژیم کودک کوش اسرائیل رقم خورد.

توسط همین کشور دوست و نیز حمایتش، حملات هسته‌ای و شیمیایی صورت گرفته است.

از همه‌ی اینها و از این‌که صد و چند میلیون انسان در دنیا توسط کشور دوست و هم‌پیمانانش قتل عام شده است که بگذریم، کارهای نیک و خوبی را نسبت به کشورما نیز انجام داده است که عبارتنداز:

کشور دوست در دوران جنگ سرد علاوه بر حمایت از افراطیون، جریان‌های تروریستی را با همکاری اطلاعات پاکستان ساخت و وارد افغانستان نمود.

کشور دوست در دوران مذکور برای حمایت مالی از جریان‌های افراطی و بعضا تروریستی، افرادی نظیر بن لادن را برای حضور و مستقر شدن در ننگرهار تشویق نمود.

کشور دوست در این دوران از هرگونه همکاری مهمی اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی نسبت به احزاب شیعی خود داری نموده علیه آنها کار می‌نمود.

کشور دوست بعد از جنگ سرد و هماهنگ با پاکستان برای به قدرت رسیدن افرادی همچون حکمتیار تلاش داشت و سرمایه داران اسرائیلی را نیز در این راستا تشویق نمود.

کشور دوست بعد از این‌که حکمتیار نتوانست در رائس قدرت قرار بگیرد و شکست خورد، با پاکستان برای خلق جریان جایگزین اقدام نمود که تحریک طالبان باشد. برای حمایت مالی از طالبان و بهره بردن از سرمایه‌ی بن لادن در این راستا، دوباره بن لادن را از سودان و از طریق پاکستان وارد افغانستان نمود.

جریان مورد نظر کشور دوست یعنی طالبان بعد از پیشروی‌های خود و محاصره غرب کابل و از طریق مذاکرات فریب کارانه با برخی مسئولین حزب وحدت در پاکستان و با به اسارت درآوردن شهید مزاری و یارانش، شهید مزاری و یارانش را با بدترین وضعیت به شهادت رساند.

جریان مورد حمایت کشور دوست قتل عام بهترین نیروهای فرستاده شده از بامیان به شمال را رقم زد.

جریان مورد حمایت کشور دوست قتل عام یکاولنگ را پدید آورد.

جریان مورد حمایت کشور دوست فاجعه میرزا اولنگ را خلق نمود.

همین جریان مورد حمایت کشور دوست فجایع جاغوری و مالستان را رقم زد.

همین جریان، مسیر جلریز را به قتلگاه این مردم تبدیل نموده است.

جریان مورد حمایت کشور دوست هر از چندگاهی در دره قیاق دست به قتل عام و آدم سوزی می‌زند.

همین جریان فعلا طرف اصلی صلح با بزرگترین حامی حقوق بشر و حقوق انسان یعنی کشور دوست و آمریکا تلقی می‌شود.

کشور دوست با همه‌ی این شاهکاری هایی که داشت، الآن آمار دوستانه خویش را بیرون داده است تا با این شلیکهای خود، جایگاه سیاسی این مردم را هدف قرار دهد.

پس با این همه خدماتی که کشور دوست داشته و دارد، باید مدعیان روشنفکری و الدنگهای فریب خورده حوزوی قدرش را بداند و از سر حق شناسی و تشکر، نامه‌های آن چنانی بنویسند.

گرچه یکی از دانشمندان غربی می‌نویسد:
بدبختانه جنایت‌هایی که غرب مرتکب شده، چنان است که تعیین این‌که کدام یک از آن‌ها فجیع ترین است، دشوار است.

محمد امین احسانی