کشوری که نابود شد!

  • انتشار: ۳۰ قوس ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 135019
افغانستان

ناسیونالیسم زیاده طلب پشتون، با لجاجت افغانستان را به نابودی کشانده است. افغانستان امروز حتی به اندازه سرزمین قبایل سرحد نیز آزادی و اختیار ندارد. دولت وجود ندارد. قانون وجود ندارد. قضاء در کار نیست. وزارت خانه ها و ولایات تعطیل اند. با بستن دانشگاه به روی دختران، تمام دانشگاه های خصوصی به زودی بسته خواهد شد. تجاوز، زورگویی، کوچ اجباری، غصب و دشمنی به شدت ادامه دارد.

افغانستان امروز نه اعتبار خارجی دارد و نه اعتماد داخلی. نه وزارت خارجه و نه داخله و نه هیچ چیز. حتی پرچم هم ندارد.

اگر کمک های هفته وار بین المللی در کار نباشد، در کمتر از یک هفته ارزش پول سقوط می کند و در کمتر از یک ماه شیرازه اجتماعی از بین می رود و فاجعه انسانی در ابعاد غیر قابل تصور رخ می دهد. رهبری نام نهاد آن معلوم نیست کدام جنرال پاکستانی یا آمریکایی است؛ اما کسانی مانند کرزی هنوز بی شرمانه دنبال فریب مردم و جهان برای مشروعیت بخشی به توحش مطلق ناسیونالیسم قبیلوی خویش هستند.

محمد مناقبی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟