کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حمایت از سلفی گری در اروپا فعالیت گسترده ای دارد

  • انتشار: ۲۴ قوس ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 16249

چند رسانه آلمانی اعلام کردند سازمان های مذهبی از عربستان سعودی، قطر و کویت، واعظانی را نزد اسلام گرایان تندرو در آلمان می فرستند و مساجد و مکان آموزشی برای هواداران سلفی ها می سازند. مقامات امنیتی آلمان مشخصاَ از سه سازمان نام برده اند.

به گزارش های رسانه های آلمانی‌، برای این سازمان ها گسترش افکار بنیادگرایانه و عقبگرایانه اسلام در جامعه مطرح است. این رسانه ها براساس نتایج تحقیقات اداره های استخبارات داخلی و خارجی در قبال این امر که تا چه حد کشورهای حوزه خلیج فارس از سلفی ها در آلمان حمایت می کنند، در این رابطه گزارش داده اند. هر دو سرویس اطلاعاتی به این نظر اند که سازمان های تبلیغی سلفی ها فعال گردانیده شده اند.

به گزارش دویچه وله در حال حاضر شواهد کافی وجود دارد که سازمان هایی مانند احیای انجمن میراث اسلامی از کویت، «بنیاد خیریه شیخ عید» از قطر و «لیگ جهان اسلام» از عربستان سعودی سلفی های اروپایی و مساجد آلمانی سلفی ها و مراکز آموزشی آنها را حمایت مالی می کنند.

در این گزارش ها آمده است که یک “استراتژی درازمدت نفوذ” برای این سازمان ها مطرح است.

گفته می شود که «احیای انجمن میراث اسلامی» از طریق یک شرکت املاک تلاش برای ساخت یک مرکز برای سلفی ها در بادن-وورتمبرگ کرده است که در نهایت پس از مداخله پولیس شکست خورده است.

احیای انجمن میراث اسلامی و دیگر سازمان ها رسماَ همه اشکال خشونت و تروریسم را رد می کنند.  روزنامه آلمانی “زوددویچه سایتونگ” به نقل از اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی گفته است که در فعالیت این سازمان “هیچ فرق جدی بین سلفی گرایی تبلیغی و جهادگرایی” شناسایی نگردیده است.

بر اساس گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان (ای. آر. دی.) ، ادارات استخباراتی آلمان این امر را که سازمان ها از کشورهای خلیج فارس نیز ساختارها و شبکه های “خشونت آمیز” سلفی ها را حمایت می کنند رد نکرده اند، اما این ادارات شواهدی در دست ندارند.

حکومت آلمان به تکرار به ویژه عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده است که از حمایت از اسلام گرایان افراطی در آلمان دست بردارد. احتمالا حکومت در ریاض به استقلال جنبش های مذهبی اشاره کرده است. ادارات استخباراتی آلمان اما به این نتیجه رسیده اند که این جنبش ها “در ارتباط نزدیک با دولت های کشورهای مبداء شان” قرار دارند. بنابراین برای عربستان سعودی تبلیغ دین  بخشی از سیاست خارجی” است. به این اساس حتی روی گسترش فعالیت ها در اروپا و آلمان باید حساب کرد. در حال حاضر در شبکه سلفی ها در آلمان ۹۲۰۰ نفر فعال اند.