کشمیر، یک زخم ناصور بر بدن ازادیخواهان

  • انتشار: ۱۶ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 17678

پنجم  فبروری مصادف است با روز جهانی همبستگی با مردم کشمیر، سرزمینی که از سال های دور تا کنون به دو بخشی تحت اسعتمار آزاد تقسیم شده است.

کشمیر پس از تجزیه هند بریتانیایی، تا امروز همواره تحت سلطه استعمار بوده است و مردمانش هم همچنان برای آزادی و استقلال می جنگند.

معضل کشمیر قصه ی تازه ای نیست. مبارزه مردم اش هم سالهاست که ادامه دارد.

این مبارزه و آزادی خواهی منجر به یک همبستگی بزرگ در میان دو کشمیر شده است.  و مردم کشمیر برای تشکیل یک کشمیر واحد در چوکات یک کشور مستقل مبارزه می کنند.

پنجم فبروری که بنام روز جهانی همبستگی با کشمیر، مسما شده است، نتیجه مبارزات مردم این منطقه است. مردمی که هنوز هم خواهان تشکیل کشور مستقل و دارای حقوق و مسوولیت های پذیرفته شده  یک دولت رسمی با جغرافیایی واحد می باشند.

اینک در روز جهانی همبستگی با کشمیر، توقع این است که صدها هزار انسان آزادی خواه از کشمیر گرفته تا اقصا نقاط عالم، دنیا و جامعه جهانی را وادار به حمایت ازحقوق حقه مردمانی بسازند که چندین دهه می شود به باد فراموشی سپرده شده اند.

کشور های مقتدر غربی و ممالکی که مدعی حقوق انسانی و شهروندی هستند و در معادلات بزرگ جهانی نقش تعیین کننده دارند، باید در رابطه به مسله کشمیر انجام مسوولیت کرده و بیشتر ازین به غفلت خواسته و نا خواسته شان ادامه ندهند.