کشمیر، یک زخم ناصور بر بدن ازادیخواهان

  • انتشار: ۱۶ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 17678

پنجم  فبروري مصادف است با روز جهاني همبستگي با مردم كشمير، سرزمینی كه از سال هاي دور تا كنون به دو بخشي تحت اسعتمار آزاد تقسيم شده است.

كشمير پس از تجزيه هند بريتانيايي، تا امروز همواره تحت سلطه استعمار بوده است و مردمانش هم همچنان براي آزادي و استقلال مي جنگند.

معضل كشمير قصه ي تازه ای نيست. مبارزه مردم اش هم سالهاست كه ادامه دارد.

اين مبارزه و آزادي خواهي منجر به يك همبستگي بزرگ در ميان دو كشمير شده است.  و مردم کشمیر براي تشكيل يك كشمير واحد در چوكات يك كشور مستقل مبارزه مي كنند.

پنجم فبروري كه بنام روز جهاني همبستگي با كشمير، مسما شده است، نتيجه مبارزات مردم اين منطقه است. مردمي كه هنوز هم خواهان تشكيل كشور مستقل و داراي حقوق و مسووليت هاي پذيرفته شده  يك دولت رسمي با جغرافيايي واحد مي باشند.

اینک در روز جهانی همبستگی با کشمیر، توقع این است که صدها هزار انسان آزادي خواه از كشمير گرفته تا اقصا نقاط عالم، دنيا و جامعه جهاني را وادار به حمايت ازحقوق حقه مردماني بسازند كه چندين دهه مي شود به باد فراموشي سپرده شده اند.

كشور هاي مقتدر غربي و ممالكی كه مدعي حقوق انساني و شهروندي هستند و در معادلات بزرگ جهاني نقش تعيين كننده دارند، بايد در رابطه به مسله كشمير انجام مسووليت كرده و بيشتر ازين به غفلت خواسته و نا خواسته شان ادامه ندهند.