کسری بودجه «بی سابقه» در عربستان

  • انتشار: ۸ جدی ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 11921

عربستان سعودی یک کسر بی سابقۀ در بودجۀ سال ۲۰۱۵ خود اعلان کرده گفت در حالیکه قیمت نفت دچار سقوط تاریخی شده، برای کم کردن مصارف کاهش بی نظیر در سبسایدی یا اعانه مواد سوخت نافذ می سازد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از رادیو آزادی، کشور ثروتمند عربستان سعودی بعد از اینکه کسر ۹۸ ملیارد دالر در بودجۀ خود را اعلان کرد گفت که قیمت تیل را سر از امروز بیش از ۵۰ فیصد افزایش میدهد.

ریاض می گوید قرار است کاهش سبسایدی مواد سوخت و دیگر مصارف، کسر بودجه را در سال آینده به ۸۷ ملیارد دالر پائین آورد.