کرزی: هم‌سایه‌ها تروریستان را وسیلۀ رسیدن به هدف‌شان نسازند

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 2572

رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که کشورهای هم‌سایه نباید نگاه‌شان به تروریستان به عنوان وسیلۀ رسیدن به هدف‌شان باشد .

به گزارش خبرگزاری اطلس بهنقل از خامه، حامد کرزی روز گذشته در گفت‌گو با والستریت‌ژورنال هراس‌افگنان را مار آستین خوانده و گفته‌است، کشورهایی که از آنان پشتی‌بانی می‌کنند باید آگاه باشند که گروه‌های هراس‌افگن در برابر خودشان قرار خواهند گرفت.

آقای کرزی در جریان زمام‌داری‌اش هم‌واره پاکستان را به مداخله و ایجاد ناامنی در افغانستان متهم می‌کرد و با این کشور از میانۀ خوبی برخور دارد نبود.

وی در این گفت‌گو تاکید کرده‌است که پاکستان باید افغانستان را در خصوص مبارزه با هراس‌افگنانه صادقانه هم‌کاری نماید.

کرزی از کمک‌های مردم ایالات متحدۀ امریکا در چندسال اخیر برای افغانستان قدردانی کرده ولی شماری از کارکردهای رهبران سیاسی امریکا و روش‌های سیاسی آنان انتقاد کرده‌است.

این سیاست‌گر افغان که سیزده‌سال زمام امور افغانستان را به دوش داشت در سال‌های اخیر اختلاف‌نظرهایی میان وی و حکومت امریکا به وجود آمد و واشنگتن را چندبار به عدم هم‌کاری صادفانه با افغانستان برای وادارساختن پاکستان در زمینۀ هم‌کاری در مبارزه با تروریزم با افغانستان متهم کرد.