کرزی در تهران: وقتی تیلرسون جرات نمی کند به کابل بیاید، ضرورت تدویر لویه جرگه را روشن می سازد

  • انتشار: ۳ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 32390

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در کنفرانسی در تهران با اشاره به سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به افغانستان می گوید؛ وقتی آقای تیلرسون جرات نمی کند به کابل بیاید و در حاشیه کابل در پایگاه نظامیان آمریکایی با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کند، این ضرورت تدویر لویه جرگه را روشن می سازد.

حامد کرزی رئیس جمهور سابق در نشست ‘بررسی آخرین تحولات افغانستان و مناسبات با ایران’ که عصر سه شنبه در محل شورای راهبردی روابط خارجی در تهران برگزار شده بود افزود: من مخالف استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا هستم چون این استراتژی برای افغانستان جز پیام جنگ و خونریزی ندارد.

آقی کرزی گفت که زمانی که وزیر خارجه آمریکا به افغانستان می آید و جرات نمی کند به کابل برود و در پایگاه بگرام می نشیند این ضرورت لویی جرگه را بر ما روشن می سازد. چرا زمانی که وزیر دفاع آمریکا به افغانستان می آید 80 راکت به پایگاه برخورد می کند. چطور هلی کوپترها به تجهیز داعش می پردازند و کسی از آن آگاه نمی شود.

وی تصریح کرد: خونریزی در افغانستان و کشتار مردم در مساجد، پایگاه های نظامی و در کوچه و شهر ضرورت تشکیل جرگه را می رساند و ما امیدوار هستیم که زودتر جرگه را دایر کنیم و با یک وفاق ملی، افغانستان را به روز بهتر برسانیم.

رئیس جمهور پیشین گفت: استراتژی امریکا در افغانستان ادامه جنگ و نه صلح است. مردم افغانستان در آرزوی صلح هستند؛ به همین دلیل به عنوان شهروند افغانستانی در مقابل استراژی آمریکا شدیدا ایستاده اند.

کرزی در عین حال اساس داعش را خارجی و بیرونی عنوان کرد که برای اهداف و مقاصد بیرونی در افغانستان ایجاد شده است و مردم افغانستان قربانی آن هستند.

رئیس جمهور پیشین افغانستان تصریح کرد: داعش کاملا پدیده ای بیرونی است که تربیت و اهداف بیرونی دارند و ما باید به صورت مشترک با داعش مجادله کنیم و هر کشوری که می خواهد در امنیت زندگی کند باید به افغانستان کمک کند اما ما باید با طالبان به میز مذاکره بیاییم تا صلح برگردد.