کرزی بزرگترین ناقض قانون اساسی در دوران حکومتش

  • انتشار: ۱۸ ثور ۱۳۹۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 12789

در جدیدترین گزارش نهاد” خانه آزادی افغانستان” آمده است، قوه اجرائیه در دوران حکومت حامدکرزی، رییس جمهور پیشین کشور بزرگترین ناقض قانون اساسی بوده است.

مسوولان نهادی به نام خانه آزادی افغانستان در تازه ترین گزارش تحقیقی خود زیر نام ( نقض قانون اساسی در ۱۳ سال)، نقض ها، خلاها و ابهامات قانون اساسی کشور را بررسی کرده اند.

مسوولان این نهاد اعلام کردند که آنان در سه ماه موفق شدند گزارشی را با استفاده از اسناد دولتی مانند گزارش و اسناد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون های مختلف مجلس نمایندگان و سنا، وزارت عدلیه، اسناد و مدارک دست داشته برخی افراد، نظریات برخی از کارشناسان و متخصصان حقوقی تهیه کنند.

در این گزارش که امروز( شنبه) از سوی نهاد خانه آزادی افغانستان به نشر رسید، آمده است که قانون اساسی کشور در سیزده سال گذشته از سوی مقام های ارشد حکومت، اعضای کابینه، معینان وزارت خانه ها، اعضای پارلمان، فرماندهان پولیس و جنرالان نقض شده است.

در این تحقیق آمده  است” نقض قانون اساسی کشور همزمان با لویه جرگه و در ابتدای حکومت سیزده ساله کرزی آغاز شد که این نهاد به 92 مورد آن دست یافته است”.

تهیه کنندگان این گزارش گفته اند که قانون اساسی کشور با داشتن مشکلات نیاز به تعدیل دارد و باید پروسه تعدیل قانون اساسی را هر چه زودتر آغاز شود؛ تهیه کنندگان این گزارش گفته اند که قانون اساسی کشور با داشتن مشکلات نیاز به تعدیل دارد.

مهم ترین موارد نقض قانون اساسی که در این گزار ش آمده است عبارت اند از: فرمان تقنینی رئیس جمهور پیشین در مورد دادن ده کرسی بدون انتخابات و رقابت آزاد به کوچی ها داده، اداره های موازی ایجاد شده،‌ حفظ سرپرستی وزیران، رهایی زندانی های تروریستی بدون حکم محکمه، تاخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار اعضای انتصابی مجلس سنا، تفویض نشدن صلاحیت به کمیسیون انتخابات، عدم دسترسی به اطلاعات و چندین مورد دیگر.

این نهاد همچنان پیشنهاد کرده است که به منظور مشارکت سیاسی، سه معاون برای ریاست جمهوری به نمایندگی از سه قوم بزرگ کشور در نظر گرفته شود و یکی ازاین معاونین، زن باشد تا فرصت حضور زنان در رهبری حکومت فراهم شود.