کرزی با هرگونه ائتلاف مخالفت است اما از ایجاد محور مردم افغانستان حمایت می کند

  • انتشار: ۴ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 27119

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می گوید که که نظام کنونی افغانستان با “بی نظمی” مواجه است و با ایجاد هرگونه “ائتلاف” در کشور مخالف هستیم. وی اما اعلام می کند که در حزب “محور مردم افغانستان” که با اعضای پیشین کابینه اش شکل گرفته است، شامل نمی باشد اما از آن حمایت می کند.

رئیس جمهور پیشین معتقد است که نظام کنونی افغانستان با بی نظمی مواجه است و رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، برای ایجاد اتفاق و وحدت میان اعضای حکومت به ویژه مردم تلاش کنند.

حامد کرزی همچنین گفته است که در حکومت داری باید صداقت وجود داشته و برای اتحاد و اتفاق مردم تشویق صورت گیرد حال انکه حکومت کنونی در حال تفرقه افکنی و کار زدن برخی افراد و جایگزین کردن تعدادی دیگر به جای آنهاست.

وی همچنین تاکید کرده است که با استراتژی جدید آمریکا در افغانستان به دلیل اینکه به تشدید جنگ می انجامند مخالف است.کرزی گفته است که از تصمیمات آمریکا پیام جنگ شنیده می شود و این پیام به نفع افغانستان نیست.

رئیس جمهور پیشین همجنین گفته است ک در مقابل هرگونه افزایش نیروهای نظامی خارجی به شدت خواهد ایستاد.

از طرف دیگرٰ حامد کرزی گفته است که ار شکل گیری جریان های سیاسی مبتنی بر وحدت ملی در کشور حمایت میکند اما عضو هیچ نهادی نیست.

حزب محور مردم افغانستان که غالب اعضای آن را وزاری کابینه اقای کرزی تشکیل می دهند جند روز پیش اعلام موجودیت کرد.

گفته می شود که این حزب تحت حمایت اقای کرزی قرار دارد اما خود وی عضویت در این حزب را رد کرده است.