کانادا «لشکر» دولت را راه نداد!

  • انتشار: ۲۴ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 3942

شماری از رسانه‌های کانادایی گزارش داده اند که سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به دلیل زیاد بودن هیات همراهی کننده‌ی آنان به این کشور لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از خبرگزاری افق، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی را نزدیک به هفتا و پنج نفر همراهی می‌کردند که این موضوع را دولت کانادا نپذیرفته است.

رسانه‌های کانادایی گفته اند که سفر به این کشور بعد از پایان سفر سران حکومت وحدت ملی به امریکا، تنظیم شده بود؛ اما سپس لغو شد.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی کانادا اما این گفته‌ها را رد کرده و تاکید کرد که هیچ سفری از پیش برنامه ریزی نشده بود.

در همین حال، ریاست جمهوری کشور می گوید که مسألهِ رفتن هیات هفتاد و پنج نفری به کانادا مطرح نبود؛ اما این سفر از جانب کانادا به دلیل پیکارهای انتخاباتی مقام‌های این کشور لغو شده است.

پیشتر نیز شماری از آگاهان سیاسی در داخل کشور انتقاد کرده بودند که در جریان سفرهای رسمی، هیات همراهی کننده‌ی رهبران حکومت وحدت ملی زیاد است.

آنان تاکید کرده اند در صورتی که به این موضوع بازنگری نشود، جایگاه افغانستان در برابر دیگر کشورهای صدمه خواهد دید.