کار ساخت سرکی به طول 25 کیلومتر از دایکندی به طرف غور آغاز شد

  • انتشار: ۲۵ قوس ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16270

مقامات محلی دردایکندی می‌گویند که کارساخت سرک درجه دو به طول ۲۵ کیلومتر ازدایکندی تا ولایت غورآغازشده است.

این سرک که ولایت دایکندی را ازولسوالی کیتی تا ولسوالی پسابند ولایت غوروصل می‌سازد با هزینه ۱۲۵ میلیون افغانی ازبودجه وزارت انکشاف دهات وبرنامه ملی راه سازی روستایی ساخته می‌شود.

شیرمحمد انتظار سخنگوی والی دایکندی می گوید؛ این سرک که ۱۸ کیلومترآن درساحه دایکندی است وهفت کیلومتردیگرآن درساحه ولسوالی پساوند غورمی‌باشد ازاهمیت بالای برای باشندگان دایکندی وغوربرخوردار است”.

باشندگان دایکندی بااظهارخرسندی ازآغازکاراین سرک می‌گویند که با احداث این سرک مسیرمواصلاتی دایکندی – غورو ازآنجا تا ولایت هرات برای باشندگان این ولایت سهولت های زیادی را بوجود می‌آورد.

به دلیل خرابی سرک های مواصلاتی دایکندی سالانه صدها نفردراین ولایت ازاثرواژگون شدن موترهای مسافربری زخمی وده ها تن دیگربه شمول زنان واطفال کشته می‌شوند. دراوایل هفته جاری ازاثرواژگون شدن یک موترمسافربری هشت به شمول زنان واطفال دراین ولایت جان باختند.