کار انتقال فایبر نوری همزمان با پروژه تاپی به افغانستان آغاز شده است

  • انتشار: ۱۵ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37795

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‎گوید، کار انتقال فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان آغاز شده‎است. این پروژه همراه با پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان (تاپی) از این کشور به افغانستان انتقال می یابد.

این وزارت می‎گوید با عملی سازی پروژه انتقال فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان، تغییرات بسیاری در ارائۀ خدمات انترنتی در کشور پدید خواهد آمد.

خان زمان امرخیل مشاور این وزارت روز دوشنبه «۱۴ حوت ۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که این پروژه برای افغانستان بسیار مهم است و این کشور در حال حاضر کار عملی سازی چندین پروژه انتقال فایبر نوری را روی دست دارد.

امرخیل می‎گوید کار عملی روی این پروژه آغاز شده‎است و با تکمیل آن در چند ماه دیگر افغانستان از مشکلات چون قطع فایبر رهایی میابد.

وی می گوید “اگر این پروژه به وقت و زمان آن تکمیل گردد، پشتوانۀ قوی برای دیگر فایبرهای نوری در کشور ما خواهد بود به این معنی که هر گاه یک فایبر نوری قطع شود، این فایبر که از ترکمنستان انتقال میابد کمک خواهد کرد، زیرا قطع نمی‎شود و این پروژه برای ما بسیار مهم است.”

این فایبر نوری ضمیمۀ پروژه تاپی، از ترکمنستان به افغانستان انتقال میابد و ولایت‎های نیمروز، فراه، هرات، قندهار و هلمند را زیر پوشش قرار خواهد داد.

به‌گفته وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تطبیق این پروژه برای دیگر ولایت‎ها نیز مزایایی را از رهگذر خدمات انترنتی به همراه دارد.