کارمندان وزارت تجارت وصنایع به مجروحین خون اهدا کردند

  • انتشار: ۱۹ اسد ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 7954

کارمندان وزارت تجارت و صنایع با حضور در مراکز اهدای خون، برای حادثه دیدگان و مجروحین حادثه تروریستی کابل، خون اهدا کردند.

دوکتورعبدالباری رحمن معین وزارت تجارت وصنایع دربرنامه اهدای خون در این وزارت گفت: ” اهدای خون به مجروحین اهدای زندگی است و این مجروحین افغان هستند و وظیفه ماست که برای نجات زندگی آنها کار که از توان ماست باید انجام داد”

وی افزود” امروز به به مصیبت گرفتار شده ایم که ناخواسته به ما داده میشود و این جنگ جنک نا اعلام  شده است ومردم کابل در خون غرق شده اند ، وما با این مجروحین اعلام همبستگی کردیم وبرای نجات آنها خون میدهیم”

معین وزارت تجارت وصنایع تاکید کرد : خون دادن به رضای خداوند ثواب های بیکران دارد ونجات یک شخص نجات همه جهان است و این مهم است که ما افغان استیم وما خون میدهیم که جان انسانی دیگر را نجات دهیم فرق نمیکند که از کدام ولایت و یا مهذب است همین که وظیفه وجدان خود را به رضای الله انجام بدهیم و زندگی را نجات دهیم خود یک ثواب است.

اهدای خون 1 اهدای خون 2

آقای رحمن خاطرنشان کرد ” ما باید با اهدای خون خویش کمک ها مادی نیز نماییم وبه جهانیان نشان دهیم که ما افغانها یکی استیم و درغم ، اندو ومصیبت همدیگر شریک استیم .

این مقام حکومتی در اخیز یاد آور شد که : خانه ها ودوکانهای که درشاه شهید کابل تخریب شد ه اند به کمک حکومت وحدت ملی بازسازی خواهند شد.

بالاتر از 90 درصد مامورین وزارت تجارت خون میدهند

مسافرقوقندی سخنگوی این وزارت نیز گفت ” امروز بالاتر از 90 در صد کارمندان این وزارت داوطلبانه میخواهند خون اهدا نمایند و کمک به هم وطنان خود نمایند تا زندگی را نجات بدهند

به گفته آقای قوقندی ما کارمندان با معاش 10 هزار افغانیکی خود کمک مالی خو نمیتوانیم اما خون داریم تا زندگی هم وطن خودر ا نجات بدهیم و به هر اندازه که خون در بدن ما باشد ما آماده کمک هستیم .

وی تاکید کرد : امروز اگر افغانها خود نیازمندی خویش را مد نظر نگیرد و پور ه نکندکسی دیگری در زنده بودن ما خوش نمیباشد و نیازمندی مارامر فوع کرده نمیتواند وامروز دها افغان ما جان خودرا از دست میدهند ودر نجات از کشورما نیروهای امنیتی ما نیاز به خون دارد و ما باید کمک نماییم .

سخنگوی وزارت تجارت گفت : جنگ را ه حل نیست واز راه گفتگو میتوانیم به موفقیت دست پیداکرد نه حمله به غیر نظامیان به هیچ دین یا مذهب جواز ندارد ویا خون غیر نظامی را ناحق بریزانی.

زخمی های حملات اخیر در کابل نیاز شدید به خون دارد

داکتر ضیارت گل صافی آمر بانک خون شفاخانه سردار محمد داود خان گفت زخمی هایکه در چند واقعه اخیر درکابل نیازبه خون شدید دارندو کمک هموطنان ما به آنها میتواند یک زندگی را نجات بخشند

وی تاکید کرد که : هم وطنان ما همه برای نجات برادر خود آماده دادن خون شان استند و برای کمک به این مجروحین در تلاش بی سابقه هستند.

آقای صافی  نیز یاد اورد شد که در دوروز تا 200 لیتر خون در بانک خون شفاخانه سردار محمد داود خوان جمع آوری شده است و همه با احساس است و خون خودشان را به دیگران کمک میکنند

وی خاطرنشان کرد که :زخمی های که کمبود خون دارند اطمنان میدهم که از نگاه کمبود خون تشویش نداشته باشند چون افغانها همه روزانه برای دادن خون شان کمک میکند و احساس کمبودی خون نمیشود .

به گفته این داکتر هر شخص میتواند تا 400 سی سی خون اهدا نمایند و زندگی یک شخص را نجات بخشند.