کابینه و جای خالی مجاهدین؟!

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2578

برخى منابع، با ابراز نارضايتى از معرفى کابينه ميگويند که به علت به حاشيه کشيده شدن مجاهدين، حلقۀ جديدى را تشکيل خواهند داد.

ديروز٢٥ نامزد وزير و رؤسای امنیت ملی و بانک مرکزی، در مراسم ویژه درارگ ریاست جمهوری با حضور رهبران حکومت وحدت ملی معرفی گرديدند.

براساس فرمان رياست جمهورى، قراراست که این افراد به زودی ازسوی وزارت امور پارلمانی بخاطر گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پژواک، فهرست نهايى کابينه، درحالى اعلام ميگردد که يکصدوشش روز از آغاز کار حکومت وحدت ملی می‌ گذرد و دراين مدت، حکومت بارها براى معرفى کابينه مهلت تعيين کرد و وعده سپرد؛ اما  اين مهلت ها يکى پى ديگرى خاتمه يافت تا بالاخره کابينه ديروز اعلام گرديد.

معرفى کابينۀ جديد واکنش هايى در قبال داشته است.

برخى منابع مى گويند که درکابينه جديد، مجاهدين به حاشيه کشيده شده وبه اصل شايسته سالارى توجه نشده است.

يک منبع نزديک به يکى از رهبران جهادى، به آژانس خبرى پژواک گفت تعهداتى که از سوى رييس جمهور و رييس اجرايى در خلال کمپاين هاى انتخاباتى به جريان هاى سياسى و رهبران جهادى، داده شده بود، به آن عمل نشده است.

منبع افزود: “درگزينش نامزد وزرا خيلى سليقوى برخورد شده وبيشترين کسانى که معرفى گرديده اند، بقاياى رژيم هاى کمونيستى تحت حمايه شوروى سابق هستند؛ درحالى که توقع اين بود، افرادى که معرفى ميشوند، مسلکى و اکثر آنان مجاهد باشندو نبايد کسانى باشندکه گذشتۀ ضديت با مجاهدين داشته باشند.”

وى علاوه کردکه رهبران وقوماندانان جهادى در زون مرکز، از معرفى کابينه با چنين نحوه اى، ناراض هستند و آنان حلقه جديد مجاهدين را با محوريت استاد عبدرب الرسول سياف شکل خواهند داد.

معرفى کابينۀ جديد مانند تاخير در معرفى کابينه، به يکی از موضوعات داغ در شبکه های اجتماعی نيز مبدل گرديده است.

ملک ستيز کارشناس مسايل بين المللى در صفحه فيس بوک خود نوشته است:

کابينۀ سياسی
نيم وابسته به رييس جمهور ونيم ديگر به رييس اجراييه
جايگاه متخصصين بيطرف خالی
تعهد به رهبران، نه به راهُبردها، ساختارها و ميکانيزم‌ ها!
پيامد: گسترش سکتوريزم در ساختارهای سياسی و ترويج انشعاب نظام دولتی!

احسان طاهر يکتن از کاربران ديگر فيس بوک نوشته است:

نامزد وزيران اعلان شدند؛ اما افغانستان امروز ضرورت به مديرانى دارد كه بتوانند مشكلات بيش ازحد مردم و دفاتر خويش را به درستى و سلامت كامل حل نمايند. در اين فهرست، وزيرانى ديده ميشود كه تعدادى تجربه دارند و تعداد ديگرى بى تجربه اند.

اميدوارم  اگر از زير دست نمايندگان مردم بگذرند و راى تاييد بگيرند، بايد جديت تام و حوصلۀ بيش از اندازه را در خود جا دهند؛ در غير آن، كم تجربگى شان افغانستان را بيشتر از پيش مصدوم مى سازد.

عبداللطيف پدرام عضو ولسى جرگه  در صفحۀ فيسبوک خود نگاشته است:

عبدالله عبدالله از پُشت به مقاومتگران خنجر زد. اين زخم چنان خطرناک و جگرسوز است که سال های سال التيام پيدا نمی کند و جبران نخواهد شد. او، از نام قهرمان ملی افغانستان و حُسن نيت و صداقت اسلامی و کوهستانی مردم قهرمان پنجشير سوء استفاده کرد. سوء استفاده از مردمی که به خاطر حمايت از يک نفر کندهاری، با برادران اصلی پنجشيری خود هم جنگيدند، به خيابان ها ريختند. اخطار دادند، در ماه مبارک رمضان خيمه نشينی کردند، اعتراض کردند، تا او را در قدرت سهيم سازند.

سيف الرحمن صديقى يک کاربر ديگر صفحۀ اجتماعى چنين نوشته است:

حکومت، شرکت سهامی است، به گفته بشردوست قصاب بجای نجار، نجار بجای سبزی فروش وسبزی فروش بجای آهنگر پشنهادشده؛ اصلاً با معرفی اين کابينه نظام يک حکومت به شوخی وطنز گرفته شده، اکثر نامزدان قيافه حکومت وحکومتداری راندارند وبعضى آنها فاقد سابقه کار دولتی هستند.

اما شمار ديگرى از کاربران فيسبوک، از معرفى کابينه استقبال کرده و گفته اند که کابينه به خير ملت بوده و برای تمام کانديد وزيران موفقيت آرزو مى کنند.