کابینه افغانستان بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ را تایید کرد

  • انتشار: ۳ عقرب ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 49136

به گزارش خبرگزاری اطلس، کابینه افغانستان بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ را در کلیات مورد تایید قرار داد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛  ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که سرپرست وزارت مالیه مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه کابینه ارائه کرد و پس از بررسی‌ها این مسوده در کلیات مورد تایید قرار گرفته است.

خبرنامه افزوده است که این مسوده باید در هماهنگی با وزرا و رؤسای ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گیرد و طی مراحل شود.

همچنان جلسه کابینه وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا با درنظرداشت اصل صرفه‌جوئی در مصارف، از خریداری وسایل تجملی اجتناب ورزند.

در این جلسه سرپرست وزارت مالیه مبلغ (۱۰۴۳۶۸۹۶۸۹) یک میلیارد و چهل و سه میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار و ششصد و هشتاد و نه افغانی را در بودجه انکشافی سال ۱۳۹۷ به جلسه مطرح کرد که مورد تایید کابینه قرار گرفت.

خبرنامه افزود که تعدیلات در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ توسط سرپرست وزارت مالیه و معین مالی آن وزارت به جلسه ارائه شده که از سوی کابینه پذیرفته شده است.