کابینه اشرف غنی کامل شد

  • انتشار: ۲۹ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 4126

به گزارش خبرگزاری اطلس، جلسه رأی اعتماد به 16 وزیر پیشنهادی باقی مانده از کابینه اشرف غنی با تایید هر 16 نامزد، به کار خود پایان داد و انتظار 8 ماهه برای تکمیل کابینه دولت، به سرانجام رسید.

بنابراین گزارش، آرای مأخوذه توسط هرکدام از وزرا به شرح زیر میباشد:

 

ردیفنام وزیر پیشنهادیسمتتاییدردباطلسفید
1

همایون رسا

وزارت تجارت و صنایع17039524
2

اسدالله ضمیر

وزارت کشاورزی

192

28415
3

عبدالباری جهانی

وزارت اطلاعات و فرهنگ

120

66635
4

عبدالستار مراد

وزارت اقتصاد

152

51629
5

محمد گلاب منگل

وزارت مرزها و قبایل

188

28813
6

محمود بلیغ

وزارت فواید عامه

168

38

823
7

محمدالله بکتاش

وزارت حمل و نقل

176

32625
8

اسدالله حنیف بلخی

وزارت آموزش و پرورش

161

272425
9

سید سعادت منصور نادری

وزارت شهرسازی

202

18410
10

عبدالبصیر انور

 وزارت دادگستری

138

65530
11

عبدالرزاق وحیدی

وزارت مخابرات و تکنولوژی

152

53

5

28
12

علی احمد عثمانی

وزارت انرژی و آب

168

36529
13

سلامت عظیمی

وزارت مبارزه با مواد مخدر

155

60023
14

دلبر نظری

وزارت زنان

131

70928
15

فریده مومن

وزارت تحصیلات عالی

184

31

5

18
16

نسرین اوریاخیل

وزارت کار و امور اجتماعی

169

42

5

21