کابینه اشرف غنی کامل شد

  • انتشار: ۲۹ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 4126

به گزارش خبرگزاری اطلس، جلسه رأی اعتماد به ۱۶ وزیر پیشنهادی باقی مانده از کابینه اشرف غنی با تایید هر ۱۶ نامزد، به کار خود پایان داد و انتظار ۸ ماهه برای تکمیل کابینه دولت، به سرانجام رسید.

بنابراین گزارش، آرای مأخوذه توسط هرکدام از وزرا به شرح زیر میباشد:

 

ردیفنام وزیر پیشنهادیسمتتاییدردباطلسفید
۱

همایون رسا

وزارت تجارت و صنایع۱۷۰۳۹۵۲۴
۲

اسدالله ضمیر

وزارت کشاورزی

۱۹۲

۲۸۴۱۵
۳

عبدالباری جهانی

وزارت اطلاعات و فرهنگ

۱۲۰

۶۶۶۳۵
۴

عبدالستار مراد

وزارت اقتصاد

۱۵۲

۵۱۶۲۹
۵

محمد گلاب منگل

وزارت مرزها و قبایل

۱۸۸

۲۸۸۱۳
۶

محمود بلیغ

وزارت فواید عامه

۱۶۸

۳۸

۸۲۳
۷

محمدالله بکتاش

وزارت حمل و نقل

۱۷۶

۳۲۶۲۵
۸

اسدالله حنیف بلخی

وزارت آموزش و پرورش

۱۶۱

۲۷۲۴۲۵
۹

سید سعادت منصور نادری

وزارت شهرسازی

۲۰۲

۱۸۴۱۰
۱۰

عبدالبصیر انور

 وزارت دادگستری

۱۳۸

۶۵۵۳۰
۱۱

عبدالرزاق وحیدی

وزارت مخابرات و تکنولوژی

۱۵۲

۵۳

۵

۲۸
۱۲

علی احمد عثمانی

وزارت انرژی و آب

۱۶۸

۳۶۵۲۹
۱۳

سلامت عظیمی

وزارت مبارزه با مواد مخدر

۱۵۵

۶۰۰۲۳
۱۴

دلبر نظری

وزارت زنان

۱۳۱

۷۰۹۲۸
۱۵

فریده مومن

وزارت تحصیلات عالی

۱۸۴

۳۱

۵

۱۸
۱۶

نسرین اوریاخیل

وزارت کار و امور اجتماعی

۱۶۹

۴۲

۵

۲۱