کابل فردا میزبان نشست جهانی تحت نام “پروسه کابل” است

  • انتشار: ۱۵ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 23846

کابل فردا میزبان نشست جهانی زیر نام «پروسه کابل» خواهد بود. “پروسه کابل” به هدف پایان‌‌دادن جنگ افغانستان در همکاری با کشورهای منطقه و جهان در کابل آغاز می‌شود.

مقامات در حکومت می‌گویند، نشست پروسه کابل، روز سه‌شنبه شانزدهم ماه روان خورشیدی، با اشتراک شماری از نمایند‌گان کشورهای منطقه و جهان، در کابل پایتخت برگزار می‌شود.

به‌گفتۀ او، در این نشست نماینده‌گان 24 کشور منطقه و جهان به‌ شمول سفیران شماری از کشورهای مقیم در کابل اشتراک کرده و در بارۀ آغاز روند صلح و ابعاد گوناگون آن بحث می‌کنند.

رهبری نشست پروسه کابل را حکومت افغانستان به عهده دارد که در آن بنیاد صلح با طالبان و دیگر گروه‌های مخالف  دولت گذاشته خواهد شد. از دیگر اهداف این پروسه این است که کشورهای شرکت کننده در راستای مبارزه با تروریسم به اجماع و توافق واحد دست یابند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که نهادهای امنیتی، تدابیری جدی‌ را برای تأمین امنیت این نشست روی دست دارند.

شماری از آگاهان سیاسی برگزاری نشست پروسه کابل را برای تأمین صلح در کشور بسیار مهم می‌دانند.

پروسه کابل یک ابتکار جدید است که حکومت افغانستان برای پایان‌دادن به جنگ در همکاری با کشورهای منطقه و جامعه‌جهانی، گام‌هایی عملی‌ را برمی‌دارند، این پروسه تعهدات صلح و ثبات دایمی را در افغانستان در پی خواهد داشت.