ژست حقوق بشر فرانسوی و دم خروس

  • انتشار: ۱۲ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 27303
رفتار دوگانه غرب ویژه فرانسوی های عاشق ژست حقوق بشر همه را به این باور تلخ رسانده است, که حقوق بشر و دموکراسی تنها یک ابزار برای تامین منافع اقتصادی و گسترش دایره نفوذ سیاسی آنان است و هیچگونه اصالتی ندارد. از اینرو افکار عمومی جهان نیز به دست نوشته های فرانسوی و غرب درباره حقوق بشر اعتمادی ندارد.

تعاریف آنان از حقوق بشر ونیز مصداق های آن براساس منافع پیرامونی آنان ارائه می شود و براساس همین تعاریف نیز دایره روابط خود را با گروهها و سازمانها و دولتها تعیین می کنند.

رویدادهای سیاسی جهان مملو از رفتارهای دوگانه غرب در برابر مفاهیم تروریسم است و در همه جا مفهوم حقوق بشر جا مانده است و ترجیح منافع سیاسی بر این مفاهیم اصالت پیدا کرده است.

آنچه امروز فرانسه را باردیگر در خبرها مطرح کرده است، ویژگی آزادی و دموکراسی نیست. میزبانی از یک سری ورشکسته سیاسی جهان و یک گروهک تروریستی است. رفتارهای فرانسوی بیش از دیگران دوگانه و فریبنده است. چراغ های برج ایفل به نشانه همدردی با قربانیان خاموش می شود و از سویی دیگر میزبان متعفن ترین گروه تروریستی می شود که کشتار مردم ایران و زنده به گور کردن شهروندان عراقی را در کارنامه خود دارد و این بار رویدادهای منطقه و بروز فرزند خوانده سعودی ها یعنی داعش فرصتی را فراهم کرد تا در اندیشه بازیابی خود باشند.

تلخ ترازآنکه، غرب و فرانسه بخوبی می داند ساختار قبیله ای عربستان فاقد کوچکترین و ساده ترین عنصر دموکراسی و آزادی است. بی مانند ترین ساختار سیاسی در جهان از آن سعودی است, و ترامپ از این کشور، ایران را به نقض آزادی متهم می کند. اما موضوع چیز دیگری است. حتی خود شهروندان فرانسوی نیز به این موضوع معترض هستند. آنان از خود می پرسند چگونه است یک کشور مدعی خاستگاه آزادی و حقوق بشر از یک سازمان تروریستی حمایت می کند, که در کشتار کودکان عراقی، خودسوزی و حتی استثمار جنسی اعضای خود بی مانند است. سازمانی که ایدئولوژی آن براساس نفرت و ترور وبهره برداری جنسی شکل گرفته است.

چگونه می توان از سعودی ها حمایت کرد که حتی یک انتخابات ساده تا کنون در حیات سیاسی خودبرگزار نکرده اند و بعنوان آبشخور فکری وهابیت و حامی تروریسم منطقه بشمار میروند. زنان حق رانندگی ندارند. چشمان غرب بروی این همه بدویت و ساختار پوسیده، بسته می شود.

آنان تروریسم را براساس منافع خود تعریف میکنند و از اینرو همواره سازمان های تروریستی در نگاه آنان تغییر می کند. یک بار سازمان منافقین تروریست است و باردیگر خود رامدیون آنها می دانند. آیا قراراست فرانسه نقش هموار کننده مسیر گروههای تروریستی را در ماموریت جدید برعهده داشته باشد.

با این حال با تمامی تلاش رسانه ای سعودی که حتی این نشست را به زبان عربی ومستقیم پخش کردند؛ اما نتوانست حتی کمترین خواسته های انان را عملی کند. ورشکسته های تکراری آمریکا و مقامهای سابق فرانسوی در ازای 50 هزار دلار برای 5 دقیقه سخنرانی آمدند و رفتند و پناه جویان اروپایی نیز با وعده غذا و تورهای مجانی سالن را پر کرده بودند .