چگونگی تحقق زمینه‌های شهادت شهید مزاری! (۱)

  • انتشار: ۱۴ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 107913

قبلا سخن از اضلاع مثلث دوستان و هم‌پیمانان شهید مزاری(ره) به میان آمد که عبارت بودند از چپی‌ها، پشتون‌هایی نظیر حکمتیار و طالبان و شخصیت‌های سابق عمدتا سازمان نصر. برای فهم نقش عمدی یا سهوی اضلاع سه‌گانه در فراهم شدن زمینه‌های شهادت ایشان، توجه به امور ذیل به عنوان مقدمات مطالب آینده مفید خواهد بود:

الف) در دوران جنگ سرد سه تحول مهم در منطقه رخ داد و تداوم داشت؛ یکی اشغال افغانستان توسط شوروی، دیگری پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و سوم تلاش بیش از پیش آمریکا برای تثبیت رژیم صهیونیستی و تداوم نزاع این رژیم با جهان اسلام.

ب) شیعیان افغانستان در همه‌ی این تحولات مهم نقش جدی داشتند؛ در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان اعضای فعال محور مقاومت، برای پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرفداران مهم نظام جمهوری اسلامی و در مقابل اشغال کشور به عنوان مبارزین علیه اشغالگران فعالیت‌های مهم سیاسی و مبارزاتی داشتند؛ ارتباط فعال شهید مزاری، شهید صادقی و امثال آن‌ها با امام خمینی، حضورشان در جبهه‌های مقاومت و در زندان اوین رفتن شهید مزاری، همه بیانگر و سند محکم نقش سران شیعه در تحولات مهم نامبرده است.

ج) گرچه آمریکا و هم‌پیمانانش شکستشان را در قبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران فراموش نکردند و همواره درپی جبران بودند، ولی اولویت جدی آمریکا مبارزه با شوروی بود. در این راستا، تمام مجاهدین مستقر در پاکستان بویژه مجاهدین برادران اهل سنت را از طریق سازمان اطلاعاتی پاکستان مورد حمایت قرار داد. حمایت آمریکا از احزاب افراطی نظیر حزب اسلامی بیشتر، از جمعیت کمتر و از جریان‌های شیعی تقریبا به حد صفر بود. این تقسیم بندی در حمایت، حساب شده و با توجه به میزان ارتباط احزاب با محور مقاومت لبنان و ایران طراحی گردیده بود؛ یعنی هر چه به این محور نزدیکتر، حمایت هم کمتر. آمریکا و هم‌پیمانانش برای مبارزه با شوروی تنها به مجاهدین افغانستان بسنده نکردند و در این راه از پدید آوردن و حمایت نمودن جریان‌های تروریستی و وارد نمودن آن‌ها در افغانستان هیچ اباهی نداشتند و نکردند که القاعده و جریان بن لادن نمونه بارزش می‌باشد.

ادامه دارد…

محمد امین احسانی