چه کسی باید رئیس مجلس نمایندگان شود؟

  • انتشار: ۶ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 65140
پارلمان افغانستان

اگر کاندیدان ریاست مجلس نمایندگان افغانستان را حد اقل با رئیسان مجلس نمایندگان ایران و پاکستان مقایسه کنیم، در می یابیم که ضعیف ترین و بی سواد ترین اشخاص می خواهند رئیس مجلس نمایندگان افغانستان شوند. مانند تمام کشورهای جهان، رئیسان مجلس نمایندگان ایران و پاکستان اشخاص دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در بخش های سیاسی و قانون گذاری می باشند اما کاندیدان ریاست مجلس نمایندگان افغانستان، جز پول و دالر، کوچکترین فهم سیاسی، اندکترین دانش حقوقی و کم ترین تجربه در عرصه های حکومتداری و قانون گذاری ندارند.

برای وضاحت بیشتر این موضوع، لازم است تا پیرامون رئیسان مجلس نمایندگان کشورهای همسایه، مختصرأ معلومات داشته باشیم. رئیس مجلس نمایندگان ایران ضمن آنکه دارای سند دکترا می باشد، دارای تجارب بلند سیاسی و امنیتی نیز می باشد. او قبلأ در پست های وزارت ارشاد و دبیر شورای امنیت ملی آن کشور کار کرده و برای دوازدهمین سال به عنوان رئیس مجلس آن کشور انتخاب شده است. او نه تنها در مسایل داخلی بلکه در امورات و سیاست خارجی آن کشور نیز نقش فعال و برجسته داشته است.

در عین حال، رئیس مجلس نمایندگان پاکستان ضمن آنکه تحصیلات عالی دارد، دارای تجارب کافی در بخش های سیاسی می باشد و سالهای زیادی به عنوان نماینده منتخب ایالتی آن کشور کار کرده است. در پهلوی تحصیلات عالی و تجارب کافی در بخش های سیاسی و قانون گذاری، رئیس مجلس نمایندگان پاکستان دستآوردهای بزرگی نیز دارد که پاکستانی ها بالایش افتخار می کنند و موجودیت او را شدیدأ به نفع ملت و حکومت آن کشور می دانند.

این در حالیست که کاندیدان ریاست مجلس نمایندگان افغانستان ضمن آنکه کوچکترین تخصص و تجربه در بخش های سیاسی و حقوقی ندارند، بیشترین عمر ایشان را صرف تجارت و اخذ قراردادی های خارجی ها نموده اند. نه تنها حضور اینها در مجلس تأسف بار است بلکه کاندید شدن آنها برای پست ریاست مجلس و حمایت برخی از جوانان و هموطنان از اینها نیز دردناک تر و شدیدأ نا امید کننده است. من به آنها احترام دارم اما هرگز آنها را گزینه های درست برای پست ریاست مجلس نمایندگان کشور نمی دانم. رئیس مجلس ما باید متخصص و متعهد به منافع و مصالح علیای کشور باشد.

نویسنده: محمدجواد رحیمی