چهار آموزگار مکتب افغان-ترک آزاد شدند

  • انتشار: ۲۶ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34479

چهار استاد مکتب افغان – ترک که هفته گذشته توسط نیروهای امنیت ملی در کابل بازداشت شده بودند، رها شدند. ریاست امنیت ملی این خبر را تائید کرده است. این استادان ( سه نفر ترک و یک نفر افغان) سه‌شنبه گذشته از سوی امنیت ملی و به “ظن مسائل امنیتی” بازداشت شده بودند.

چند روز قبل، نیروهای امنیتی به مکتب دخترانه افغان ترک یورش برده و چهار اموزگار این مکتب را بازداشت و با خود برده اند.

در عین حال، روز گذشته کمیته خانواده های مکتب های افغان ترک چگونگی عملکرد نیرو های امنیتی بر این مکتب دخترانه را به دادستانی شکایت کردند.

این کمیته ادعا نموده است که تا اکنون پرونده استادان بازداشت شده از سوی نیرو های امنیتی به دادستانی نرسیده است.

آنها به حکومت هشدار دادند و احتمال تسلیم دهی استادان را به دولت ترکیه خیانت ملی دانستند.

از سوی هم گفته می شود که حکومت افغانستان و ترکیه هیچ توافقی در بارۀ سپردن شهروندان شان به یکدیگر ندارند و نیز دو تن از این آموزگاران ترک، به دفتر سازمان ملل در کابل، درخواست پناهندگی داده اند.

این در حالیست که والدين شاگردان مکاتب افغان ترک صبح روزچهارشنبه‌گذشته با برگزاري نشست اعتراضي با حضور سرپرست وزارت معارف مواضع خود را درباره اين مکاتب در اعلاميه اي بيان کردند.

در اعلاميه کميته والدين شاگردان مکاتب ا فغان ترک آمده است که خانواده هاي شاگردان مکاتب افغان ترک، يورش مسلحانه منصوبان رياست عمومي امنيت ملي بر خوابگاه دخترانه ليسه نسوان افغان ترک را شديداً تقبيح نموده و اين عمل را غير قانوني و غير اسلامي و مغاير با ارزش هاي ملي کشور مي دانند.