چند محافظ جنرال دوستم به حبس محکوم شدند

  • انتشار: ۱۴ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32898

چند محافظ جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور از سوی دادگاهی در کابل به اتهام زندانی کردن و بد رفتاری با احمد ایشچی به چند سال زندان محکوم شدند. این حکم در حالی اعلان می شود که آقای دوستم در ترکیه به سر می برد.

این افراد متهم به توقیف و بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی هستند.

احمد ایشچی تقریبا یک سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند. وی مدعی است که آقای دوستم و محافظانش او را لت و کوب کرده‌اند، لباس‌هایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، مدت هاست که در ترکیه به سر می‌برد.